Support

Garantiinformation

Bläddra

Produkter Standard garantidokument Garantiförlängning
1 CCE-03-CR kallkabelanslutning ändavslutning Standard Policy Registreringsformulär online | Utökad Policy
2 CE-20-01 anslutningssats Standard Policy Registreringsformulär online | Utökad Policy
3 nVent RAYCHEM CE-25-01 anslutningssats med ändavslutning Standard Policy Registreringsformulär online | Utökad Policy
4 nVent RAYCHEM EMDR-10 Standard Policy Registreringsformulär online | Utökad Policy
5 nVent RAYCHEM ViaGard EM2-XR självbegränsande värmekabel Standard Policy Registreringsformulär online | Utökad Policy
6 ETL FrostGuard självbegränsande värmekabel Standard Policy Registreringsformulär online | Utökad Policy
7 GM-RAKE fästkonsol och kantskydd Standard Policy Registreringsformulär online | Utökad Policy
8 GMK-RC takclips, VIA-SPACER fästband, GM-SEAL-02 montagelim Standard Policy Registreringsformulär online | Utökad Policy
9 JB-16-02 kopplingsdosa Standard Policy Registreringsformulär online | Utökad Policy
10 nVent RAYCHEM RAYSTAT-CONTROL-10 termostat Standard Policy Registreringsformulär online | Utökad Policy
11 nVent RAYCHEM RAYSTAT-CONTROL-11-DIN termostat med anläggningsgivare Standard Policy Registreringsformulär online | Utökad Policy
12 nVent RAYCHEM Raystat-Eco-10 reglerenhet för frostskyddsanläggningar Standard Policy Registreringsformulär online | Utökad Policy
13 nVent RAYCHEM TE golvvärmetermostat Standard Policy Registreringsformulär online | Utökad Policy
14 S-06 skarvsats Standard Policy Registreringsformulär online | Utökad Policy
15 T2Reflecta isolerskiva Standard Policy Registreringsformulär online | Utökad Policy
16 TT 5000 & 5001 ACCESSORIES Standard Policy |
17 TT FFS ACCESSORIES Standard Policy |
18 TT1000 & TT1100 OHP ACCESSORIES Standard Policy |
19 TT-EMR-SMARTGATEWAY-N5 Standard Policy |
20 TT-EMR-TYPE702-TRANS-I5 Standard Policy |
21 PROTONODE-RER-1.5K Standard Policy |
22 nVent RAYCHEM VIA-DU-20 kontrollenhet Standard Policy Registreringsformulär online | Utökad Policy
23 TT1000 Standard Policy Registreringsformulär online | Utökad Policy
24 TT5000 Standard Policy Registreringsformulär online | Utökad Policy
25 TT-FFS (Fast Fuel Sensors) Standard Policy |
26 TT FLAT PROBE Standard Policy |
27 TT MINI PROBE Standard Policy |
28 TTSIM-1 Standard Policy |
29 TTSIM-1A Standard Policy |
30 TTSIM-2 Standard Policy |
31 TT1100-OHP Standard Policy |
32 TTA-SIM Standard Policy |
33 TTC-1 Standard Policy |
34 TTDM-128 Standard Policy |
35 TT-FLASHER-BE Standard Policy |
36 TT-NRM-BASE Standard Policy |
37 TT-FFS-FLOAT ASSY Standard Policy |
38 TT-MET-PC Standard Policy |
39 nVent TRACETEK TT-TS12 Pekskärmsövervakning och larmmodul Standard Policy |
40 nVent RAYCHEM FrostGuard-ECO termostat för FrostGuard värmekabel Standard Policy Registreringsformulär online | Utökad Policy
41 T2Röd golvvärmekabel Standard Policy Registreringsformulär online | Utökad Policy
42 CeraPro golvvärmekabel Standard Policy Registreringsformulär online | Utökad Policy
43 T2QuickNet golvvärmematta Standard Policy Registreringsformulär online | Utökad Policy
44 T2Blå-10 golvvärmekabel Standard Policy Registreringsformulär online | Utökad Policy
45 nVent RAYCHEM NRG-DM golvvärmetermostat Standard Policy Registreringsformulär online | Utökad Policy
46 T2Green golvvärmekabel Standard Policy Registreringsformulär online | Utökad Policy
47 NY - GreenLeaf EU golvvärmetermostat Standard Policy Registreringsformulär online | Utökad Policy
48 nVent RAYCHEM SENZ golvvärmetermostat med touchskärm Standard Policy Registreringsformulär online | Utökad Policy
49 nVent RAYCHEM SENZ WIFI golvvärmetermostat med touchskärm Standard Policy Registreringsformulär online | Utökad Policy
50 T2Blå-20 golvvärmekabel Standard Policy Registreringsformulär online | Utökad Policy

Välkommen till nVent Sverige

  • Lokala säljare
  • Innesäljare och teknisk support
  • Service och eftermarknad
KONTAKTA OSS

Vanliga frågor

Värmekablar går att reparera. Speciella reparationssatser är tillgängliga från det lokala lagret.

(1010)

För fixering av klinker eller sten på T2Reflecta-plattor måste T2Reflecta Bindemedel användas.  Vissa typer av natursten, såsom marmor, är dock färgkänsliga och bör inte användas för att undvika fläckvisa färgförändringar i ett färdiglagt golv. Rådfråga en kakelhandlare om färgkänsligheten hos natursten.

(1011)

Nej, kabeln får inte separeras, förkortas eller förlängas. Endast nätkabeln får klippas av.

(1012)

För att kunna byta ut givaren om ett fel inträffar bör givaren installeras i ett flexibelt rör.  QuickNet-paket innehåller ett flexibelt rör. Ett 2,5 meter långt flexibelt rör med 10 mm diameter kan också beställas separat hos nVent Thermal Management (referensnummer:  6012-8949541). Kanalen måste installeras precis under klinkerytan och måste kanske därför delvis bäddas ned i undergolvet. När T2Reflecta-plattor används installeras kanalen i ett urtaget spår mellan två T2Reflecta-plattor.   Givaren bör placeras centralt mellan de två värmeslingorna. Givarens spets måste installeras minst 50 cm från väggen för att undvika otillförlitliga mätningar av golvtemperaturen (t.ex. mätning under ett skåp).

(1013)

Nej, det är särskilt viktigt att T2Reflecta Bindemedel används för att fixera kakelplattorna!  Vi ger endast garanti när bindemedlet T2 används eftersom detta har utvecklats speciellt för att ge en kraftig vidhäftning mellan aluminium och kakel.  nVent Thermal Management kan inte garantera de vidhäftande egenskaperna hos andra produkter.

(1014)

Systemet kan regleras med en termostat med en omgivnings- eller golvgivare.  En omgivningstermostat om energibesparing är en prioritet, men golvet kan delvis fortfarande vara kallt.  En golvtermostat om komforten med ett varmt golv är det viktigaste. En kombination av båda är naturligtvis den idealiska lösningen.

(1015)

Om du har ett dåligt isolerat golv, eller om du vill ha en snabb uppvärmning av golvet eller en högre temperatur, välj T2QuickNet-Plus-160.

(1018)

Nej, T2QuickNet kan endast användas i helt plana och inneslutna material. T2Reflecta är det rätta systemet för denna applikation genom att det är ett självbegränsande system utan risk för att det temperaturkänsliga golvet överhettas eller skadas.

(1019)

För fixering av klinker eller sten på T2Reflecta-plattor måste T2Reflecta Bindemedel användas.  Vissa typer av natursten, såsom marmor, är dock färgkänsliga och bör inte användas för att undvika fläckvisa färgförändringar i ett färdiglagt golv. Rådfråga en kakelhandlare om färgkänsligheten hos natursten.

(1021)

T2FloorTemp och T2DuoTemp har en maximal effektbelastning på 16 A.

(1022)

Givaren bör installeras i mitten mellan två kablar. Givaren kan installeras i ett plast/kopparrör med Ø 10-12 mm mellan två T2Reflecta-plattor. Väggavstånd cirka 0,5 meter. Dragningen kan också göras i ett ledigt spår för värmekabeln.

(1034)

För komfort och energibesparing rekommenderar vi att RAYCHEMs termostat NRG-Temp används. T2Röd självbegränsande värmekabel kräver en genombrottsström vid uppstart. NRG-Temp är konstruerad för att tåla denna genombrottsström. Om en annan termostat används och termostatens brytkapacitet är lägre än 13 A bör värmesystemet aktiveras via en kontaktor.

(1035)

T2Reflecta Bindemedel behöver cirka fyra timmar för att härda och kan sedan bearbetas igen.  Kommentar: Bindemedlet kan inte användas som fyllningsmedel i ett tunt lager. Det är ett bindemedel.

(1036)

Om kabeln är självbegränsande, såsom T2Röd, kan den överkorsas eller två kabelslingor kan placeras nära varandra.
Om kabeln har konstant effekt, såsom QuickNet, T2Blå eller CeraPro, får kabeln inte överkorsas. Två kabelslingor får inte placeras alltför nära varandra och kabeln får inte isoleras i alltför hög grad.

(1039)

Golvavkänning ger en avsevärt stabilare golvtemperatur. Med omgivningsavkänning kan golvtemperaturen variera för mycket och ge kunden en känsla av att golvvärmen inte fungerar korrekt. Med golvavkänning håller golvtemperaturen en komfortabel och stabil nivå. T2 golvvärmesystem är "tunna" system med ett värmeelement installerat nära golvytan. T2-systemen reagerar snabbt jämfört med golvvärmesystem med en "tjock" konstruktion, vilka normalt har en hög massa och därför en hög tröghet och är långsamma. Därför ger termostaten med golvgivare en mer effektiv och snabbare reglering av golvvärmen med en stabil temperatur. Golvvärmegivaren är idealisk för rum som har flera värmekällor. Till exempel ett badrum med en kombination av golvvärme och en handduksvärmare. För att erhålla en effektiv reglering av golvvärmen med en mindre inverkan från handduksvärmaren erbjuder golvgivaren det bättre regleringsalternativet eftersom den endast mäter golvtemperaturen.

(1040)

EM2-XR är en självbegränsande värmekabel avsedd att rensa is och snö från ytor utomhus såsom ramper, gångvägar, trappor, etc. Uteffekten hos EM2-XR i en betongplatta är: 105 W/m vid -15 °C, 100 W/m vid -10 °C, 95 W/m vid -5 °C och 90 W/m vid 0 °C.

(1049)

Ja, flätklämman kan beställas separat. Beställningsnumret är SFB-RC2-BRAID-CLIP.

(1165)

Nej. Kabelns yttre mantel tål inte kemikalierna i olja.

(1167)

Nej, RAYCHEMs frostskyddskabel är endast avsedd för fasta installationer.

(1168)

Ja, om kretsens maximala längd inte överskrids. Systemets maximala kretslängd är den kortaste maximala kretslängden hos de anslutna värmekablarna.

(1169)

Nej. Värmekabelns uteffekt är för låg.

(1171)

Ja. RAYCHEM kräver en jordfelsbrytare på 30 mA.

(1172)

NEJ! Detta orsakar en kortslutning! Installera en RayClic-E-02 ändavslutning.

(1175)

Nej, termostaterna AT-TS-13 och AT-TS-14 kan omkoppla flera kretsar. Den maximala kretslängden beror på omkopplingskapaciteten (16 A för AT-TS-13/14). Om de olika värmekretsarna är placerade i områden med olika omgivningstemperaturer (t.ex. nedgrävda och exponerade rörledningar) rekommenderar vi att du använder separata termostater.

(1177)

Känn på värmekabeln efter några minuter när den har aktiverats. Den känns varm.

(1179)

Använd kabelband eller glasfibertejp. För plaströr, använd aluminiumtejp ATE-180 och applicera den längs hela värmekabeln.

(1180)

Enligt pulstågprincipen: ett visst antal "fulla vågor" appliceras och ett visst antal stoppas. Ju fler "fulla vågor", desto mer effekt appliceras.

(1199)

Den elektriska anslutningen i RayClic-enheten görs med en "kniv" som skär genom värmekabelns elektriska isolering. Detta system kallas "isolerat deplacement".

(1200)

Nej, för frostskydd erbjuder RAYCHEM frostskyddskablarna FS.

(1202)

Kontrollera systemet: - är kontrollenheten HWAT-ECO korrekt installerad? - har rätt isolering installerats korrekt? - kontrollera inställningarna av reglerenheten HWAT-ECO. Justera vid behov. - kontrollera att varmhållningstemperaturen är minst 5 ºC lägre än pannans temperatur.

(1207)

Värmekablarna måste förvaras på en torr och ren plats. Skydda kablarna med en ändavslutning. Temperaturområde: +40 till +60 ºC.

(1209)

Nej, HWAT-värmekabeln installeras i en rak linje längs rörnätverket.

(1212)

Timern kan användas för att stänga av systemet om ingen HWAT-ECO-kontrollenhet används. HWAT-ECO har funktionerna hos timer QWT 05.

(1214)

Utvalda

nVent RAYCHEM/T2 Certified PRO

Om du vill utveckla och skapa nya möjligheter för ditt företag kan våra Certified PRO-utbildningar vara rätt sätt att få din verksamhet att växa. Anmäl dig här
Connection and Protection