Support

Garantiinformation

Bläddra

Produkter Standard garantidokument Garantiförlängning
1 nVent RAYCHEM BTV självbegränsande värmekabel Standard Policy Registreringsformulär online | Utökad Policy
2 nVent RAYCHEM FMT och FHT värmekabel med konstant effekt Standard Policy Registreringsformulär online | Utökad Policy
3 nVent PYROTENAX HAx mineralisolerad (MI) värmekabel Standard Policy Registreringsformulär online | Utökad Policy
4 TT 5000 & 5001 ACCESSORIES Standard Policy |
5 TT FFS ACCESSORIES Standard Policy |
6 TT3000 & 7000 ACCESSORIES Standard Policy |
7 TT-EMR-SMARTGATEWAY-N5 Standard Policy |
8 TT-EMR-TYPE702-TRANS-I5 Standard Policy |
9 PROTONODE-RER-1.5K Standard Policy |
10 nVent RAYCHEM VPL effektbegränsande värmekablar Standard Policy Registreringsformulär online | Utökad Policy
11 XPI-familjen Standard Policy Registreringsformulär online | Utökad Policy
12 nVent RAYCHEM XTV självbegränsande värmekabel Standard Policy Registreringsformulär online | Utökad Policy
13 TT3000 Standard Policy Registreringsformulär online | Utökad Policy
14 TT5000 Standard Policy Registreringsformulär online | Utökad Policy
15 TT5001 Standard Policy |
16 TT7000-HUV Standard Policy |
17 TT-FFS (Fast Fuel Sensors) Standard Policy |
18 TT MINI PROBE Standard Policy |
19 TTSIM-1 Standard Policy |
20 TTSIM-1A Standard Policy |
21 TTSIM-2 Standard Policy |
22 TTA-SIM Standard Policy |
23 TTC-1 Standard Policy |
24 TTDM-128 Standard Policy |
25 TT-FLASHER-BE Standard Policy |
26 TT-NRM-BASE Standard Policy |
27 TT-FFS-FLOAT ASSY Standard Policy |
28 nVent TRACETEK TT-TS12 Pekskärmsövervakning och larmmodul Standard Policy |

Välkommen till nVent Sverige

  • Lokala säljare
  • Innesäljare och teknisk support
  • Service och eftermarknad
KONTAKTA OSS

Vanliga frågor

För RAYCHEMs komponenter JBS-100, JBM-100, E-100 och E-100-L, välj lämpligt rörband på följande lista:   För rörledningar från 20 till 47 mm (1/2" till 1 1/4"), använd rörband PSE-047.  För rörledningar från 40 till 90 mm (1 1/4" till 3"), använd rörband PSE-090. För rörledningar från 60 till 288 mm (2" till 10"), använd rörband PSE-280, med undantag för JBM-100 för vilken PSE-540 bör användas.   För rörledningar från 60 till 540 mm (2" till 20"), använd rörband PSE-540 för alla satser. Dessa storlekar är korrekta för användning med eller utan den lilla röradaptern som medföljer i satserna.

(1050)

Installationen av båda är mycket enkel och beskrivs utförligt i installationsanvisningarna. Tänk på att komponenterna är kallapplicerade, varför ingen blåslampa eller värmepistol behöver användas.

(1065)

Skarven och ändavslutningen kan öppnas och förslutas utan att några delar behöver bytas ut. Använd en ny tätningshylsa om ändavslutning E-150 skall återanvändas på en ny värmekabel.

(1067)

Termostater såsom den nya RAYSTAT-EX-03 kan anslutas direkt till dosan utan några ytterligare plintar (JBS) eller någon reducering vad gäller antalet värmare (JBM). Spänningskabeln som kommer ut från dessa termostater kan bära fas, neutral och jord. För användning med RAYSTAT-EX-02 och liknande termostater som endast har en ingång måste ytterligare WAGO-plintar installeras i dosorna. Du behöver en fasplint (WAGO 284-691), en jordplint (WAGO 284-607) och en ändplatta (WAGO 284-318). Dessa kan beställas hos din lokala eldistributör eller som en sats från nVent Thermal Management (HWA-WAGO-TSTAT-KIT). Denna konstruktion kan användas för direkt omkoppling upp till 25 A.

(1127)

Ja. Även om dosans öppning är vänd i en viss riktning efter installation kan denna riktning ändras genom att följa installationsanvisningarna.

(1131)

Nej. De nya komponenterna är godkända som ett system och kan inte användas i andra konfigurationer.

(1138)

BTV: T6, QTVR: T4, 4XTV2-CT-T3, 8XTV2-CT-T3, 12XTV2-CT-T3: T3, 20XTV2-CT-T2: T2, KTV: T2. Alla följer den europeiska standarden EN 50 014.

(1159)

XTV värmekablar är godkända för användning i explosionsfarliga områden, zon 1 och zon 2 samt zon 21 och zon 22, enligt PTB (II 2 G/D EEx e(m) II T4/T3/250°C (T2 IP66 T130°C, T195°C, T250°C - PTB 98 ATEX 1105 X) och Baseefa (II 2 GD EEx e II T3 och 240°C (T2) - BAS98ATEX2336X). De är även VDE-godkända.

(1160)

QTVR värmekablar är godkända för användning i explosionsfarliga områden, zon 1 och zon 2 samt zon 21 och zon 22, enligt PTB (II 2 G/D EEx e(m) II T4 IP66 T130°C - PTB 98 ATEX 1103 X) och Baseefa (II 2 GD EEx e II T4- BAS98ATEX2337X). De är även VDE-godkända.

(1161)

KTV värmekablar är godkända för användning i explosionsfarliga områden, zon 1 och zon 2 samt zon 21 och zon 22, enligt PTB (II 2 G/D EEx e(m) II T4/T3/226°C(T2) IP66 T130°C, T195°C, T226°C - PTB 98 ATEX 1104 X) och Baseefa (II 2 GD EEx e II 226°C (T2) - BAS98ATEX2335X). De är även VDE-godkända.

(1162)

BTV värmekablar är godkända för användning i explosionsfarliga områden, zon 1 och zon 2 samt zon 21 och zon 22, enligt PTB (II 2 G/D EEx e(m) II T6 IP66 T80°C - PTB 98 ATEX 1102 X) och Baseefa (II 2 GD EEx e II T6 - BAS98ATEX2338X). De är även VDE-godkända.

(1163)

Ja. MoniTrace 200N erbjuder en utmärkt reglering av alla korrekt utformade värmeregleringssystem.

(1223)

Ja, varje 130-krets kan ställas in individuellt för ledningsavkänning, omgivningskontroll eller PASC.

(1256)

Ja, varje 130-krets kan ställas in individuellt för ledningsavkänning, omgivningskontroll eller PASC.

(1257)

Ja, TCONTROL-CONT-02 är kompatibel med de flesta termoelement och stöder även V- och mA-inmatningar.

(1278)

JA.  Den begränsande faktorn är omkopplingskapaciteten på 16 A och eventuellt matarkablarnas tvärsnittsarea.

(1289)

JA.  För detta ändamål tillhandahåller vi GL-38-M25-METAL (beställs separat).  Denna kabelförskruvning kan användas för kablar med en yttre diameter mellan 8,5 och 16 mm.

(1290)

Nej. Termostaternas godkännande för explosionsfarliga områden medger endast anslutning av en kabel per plint.

(1294)

Utvalda

nVent RAYCHEM/T2 Certified PRO

Om du vill utveckla och skapa nya möjligheter för ditt företag kan våra Certified PRO-utbildningar vara rätt sätt att få din verksamhet att växa. Anmäl dig här
Connection and Protection