nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Pentair Thermal Management blir nVent
- ett innovativt företag som öppnar nya möjligheter

RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX och TraceTek. Pålitliga varumärken som nu är en del av nVent Thermal Management.

Vår nya hemsida är under konstruktion och kommer att lanseras januari 2019. Tills dess finner du information om oss och våra produkter, på vår befintliga hemsida.

För mer information om nVent:
Ladda ned pressmeddelande
Besök nVent.com
(just nu på engelska)

Supply Chain Management

Leverantörsstyrningen som erbjuds av nVent Thermal Management inkluderar planering och hantering av alla aktiviteter som ingår i källsökning, upphandling, konvertering och logistik hantering. Dessa aktiviteter sker alla under erfarna ledare.

Genom att använda konceptet inköpsledare är nVent Thermal Management' professionella inköpare ansvariga för kund och/eller projektspecifika inköp. Logistikstyrningen för projekt är koordinerad med den totala projektstyrningen för att garantera att den är synkroniserad med projektets behov och tidplan.

Som resultat är all rörelse och lager av behövda produkter, pågående arbeten, pågående arbetens inventarier och leveranser från ursprungspunkten till leveranspunkten kontrollerade och ett maximalt kundvärde har uppnåtts genom strategisk anskaffning genom att se till total anskaffningskostnad för kunden.

 

Distribution centra

nVent Thermal Management standardprodukter levereras från två huvuddistributionscentra, i Californien, USA och i Leuven, Belgien. All logistik sker med avancerade planeringsmetoder.

Connection and Protection