Service på plats

nVent Thermal Management har byggt värmekabelsystem från bara några få meter till hundratals kilometer. Dessa erfarenheter har lärt oss att utveckla verktyg, protokoll och, allra viktigast, expertis för framgångsrik hantering av installation i projekt med värmekabelsystem av alla storlekar.

Vår databas av konstruktioner ligger i centrum av alla våra resurser och spårar och rapporterar de kritiska elementen i projekt som pågår. Service på plats aktiviteter sköts av nVent Thermal Management kvalitetsplan för konstruktioner.

Flexibel kontrakt service

nVent Thermal Management kan offerera olika kontrakterade tjänster. Vi kan fungera som generalentreprenör, hantera fabriksutbildad arbetskraft, underleverantörer, och hjälpa dig att anlita lokala underleverantörer eller arbeta som din byggledare för värmekabel och isolering. Vår globala och regionala service inkluderar förkonstruktion, mobilisering, konstruktion, installation, efterservice och fullt driftunderstöd.

Åtagande

nVent Thermal Management’ Management åtar sig att ha en utbildad och effektiv arbetsstyrka; anställda som utför specialtilldelade uppgifter är kvalificerade genom korrekt utbildning, träning och/eller nödvändig erfarenhet. nVent’s personal är så mångsidig som produkterna som offereras, vilket gör nVent Thermal Management kan erbjuda installatörer, arbetsledning, ingenjörer på plats, kvalitetssäkring, kvalitetskontroll, och/eller projektstyrning för varje värmekabelsystem.

Connection and Protection