Översikt

Beprövade värmekabellösningar, ledare i teknologi och design. Vi på nVent Thermal Management är experter på värmekabelsytem och vår servicedivision nVent TRACER betraktas allmänt som den bästa leverantören av dessa nyckelfärdiga värmekabelsystem:

  • Ingenjörs- och konstruktionstjänster
  • Inköp och tillverkning
  • På plats service
  • Service efter installation

Med säkerhet som högsta prioritet kan vi hantera värmekabelprojekt av alla storlekar och typer. Vi kan leverera individuella komponenter, ge teknologisk och design service och till och med installera och underhålla hela system.

När våra avancerade värmekabelprodukter kombineras med vår fältservice, får du en integrerad lösning som är strategiskt planerad och utförd för ett optimalt värmekabelsystem. Genom hantering och utförande av alla aspekter av värmekabelsystemets design och installation, skapar vi en enda kommunikationsväg till ditt projekt team.


Tidigt engagemang

Den sanna styrkan i den här servicen visar sig i kombination med erbjudadet av en integrerad lösning som är strategiskt planerad och genomförd för ett optimalt värmekabelsystem. Genom att involvera oss tidigt i projektets utvecklingsfas får du fördel av vår utvärderingsservice och optimeringsprogram. Samma nivå av designexpertis, iderikedom, kvalitet, integritet och produktexpertis framträder i projektets alla faser, från ide till igångsättning. All vår service utförs med utnyttjande av projekthanteringsprocedurer. Dessa procedurer gäller för alla projekt av alla storlekar så att projekten levereras i tid, inom budget och enligt specifikation.


Världsomspännande

nVent Thermal Management är strategiskt placerade över världen för att klara all lokal praxis och krav på värmekabelsystem på den industriella, kommersiella och bostadsmarknaden. Dessa centra erbjuder en hel mängd serviceaktiviteter för värmekabelsystem. Denna service offereras av nVent Thermal Management under varumärket TRACER, total service inom värmekablar.


Säkerhet först!

nVent Thermal Management har en säkerhetsloggbok av världsklass, är bundna till kvalitet och utgör en enda inköpskälla. Nätverket med servicecentra förser kunderna med lokala experter, som känner till speciella koder och krav och som kan färdigställa projekt i tid på ett säkert sätt.


Värmehanteringskrav

Genom att erbjuda avancerade produkter, överlägset tekniskt stöd, bevisade strategier för projektgenomföring, hög säkerhetsstandard och en global organisation, är nVent Thermal Management en idealisk partner för dem som räknar med dess expertis, produkter och service för att uppfylla hanteringskraven.


Connection and Protection