Teknik & design

De ingångsdata som behövs för en detaljerad värmekabeldesign kräver att ett stort antal dokument skapas och skickas. Kostnaden och tidsåtgången för den aktiviteten kvantifieras sällan av ingenjörer konsulter och slutkunder. Men en typisk rörisometri passerar genom processen, rör, elektricitet och dokumentkontroll avdelningar innan de når vämekabelkonsulten tar typiskt 2 timmar för varje överfört dokument. Påverkan på kostnad och tidplan multipliceras ytterligare när designändringar krävs.

Nya utvecklingar inom värmekablars design: nVent TRACERLYNX ®

På senare år har nVent Thermal Management utvecklat TRACERLYNX ®, ett 3D datorunderstött designverktyg som använder mjukvara med industristandard som plattform för direkt gränssnintt med de flesta modelleringpaket som används av kunder som PDMS och PDS. Ett nytt ytterst produktivt arbetsflöde gör att nVent Thermal Management kan importera elektroniskt IDF (Intermediate Data Files) och/eller PCF (Piping Component Files) från kundens modellkatalog direkt in i vårt nämnda värmekabel designverktyg. Kunden behöver inte skapa och överföra papperdokument/elektroniska kopior av isometrier. Verktyget skapar noggranna rapporter som identifierar missade data som kontinuitet i ritningar. När projektet fortgår är det alltid ändringar på ingångsdata som ofta har stor inverkan på både kostnad och tidplan. Verktyget har en ‘Revisionsidentifierare’ så att kunder inte behöver investera tid i sortering, genomläsning och filtrering innan de lämnar informationen till värmekabel kontraktorn.

 

Connection and Protection