nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Pentair Thermal Management blir nVent
- ett innovativt företag som öppnar nya möjligheter

RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX och TraceTek. Pålitliga varumärken som nu är en del av nVent Thermal Management.

Vår nya hemsida är under konstruktion och kommer att lanseras januari 2019. Tills dess finner du information om oss och våra produkter, på vår befintliga hemsida.

För mer information om nVent:
Ladda ned pressmeddelande
Besök nVent.com
(just nu på engelska)

Test, dokumentering & driftstart

Intrimningen av ett värmekabelsystem utförs för att kontrollera systemets korrekta installation och funktion innan det överlämnas till slutanvändaren. nVent har utvecklat ett testsystem och en intrimningsprocedur som styrs av en inspektion och testplan (ITP), vilken ger total insyn i de testade kretsarnas kondition.

När nVent Thermal Management startar upp ett system så verifieras att:
  • alla värmekabelkretsar är testade och klara för drift.
  • alla isoleringsarbeten är kontrollerade (visuellt och med infraröd teknik) och signerade.
  • alla behövliga testprotokoll för automatikskåp och de individuella värmekabelkretsarna är noggrant ifyllda och överlämnade till slutanvändaren.
  • alla As-built är registrerade

Connection and Protection