nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Pentair Thermal Management blir nVent
- ett innovativt företag som öppnar nya möjligheter

RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX och TraceTek. Pålitliga varumärken som nu är en del av nVent Thermal Management.

Vår nya hemsida är under konstruktion och kommer att lanseras januari 2019. Tills dess finner du information om oss och våra produkter, på vår befintliga hemsida.

För mer information om nVent:
Ladda ned pressmeddelande
Besök nVent.com
(just nu på engelska)

Revision & Underhåll

Regelbundet förebyggande underhåll är väsentligt för att säkra pålitlig funktion av värmekabelsystem och för att undvika de höga kostnader som uppkomma med oväntade driftstopp. Att initiera en granskning av ett värmekabelsystem eller att sluta ett underhållsavtal, ger säkerheten av att regelbundet få systemet utvärderat av experter från värmekabelindustrin, så att potentiella problem kan lösas i tid.

nVent Thermal Management anpassar din värmekabelinspektion baserat på vilken nivå av värmekabelsystem du har och dina krav på det. En grundläggande visuell inspektion identifierar ofta fysiska skador eller delar där installationen bör förbättras, medan en komplett besiktning omfattar registrering av värmekabelanläggningens mätvärden som införs i en detaljerad besiktningsrapport.

Vår rapport identifierar potentiella riskfaktorer och rekommenderar mått och steg för att förbättra prestanda på ditt värmekabelsystem.

Connection and Protection