Krimpverktyg för anslutningar av nVent RAYCHEMs parallellresistiva värmekabelsystem

Översikt

Krimpverktyg för anslutningar i RAYCHEMs självbegränsande värmekabelsystem eller parallellresistiva värmekabelsystem med konstant effekt

Vissa RAYCHEM-komponenter använder krimpning för elektriska anslutningar. För att säkerställa optimal prestanda, högsta tillförlitlighet och att tillämpliga normer efterlevs erbjuder nVent Thermal Management därför lämpliga krimpverktyg för sådana anslutningar.

Nedan anges våra krimpverktyg och vilka produkter de är ämnade för.

·        T-100-CTkrimpverktyg används för RAYCHEM T-100 T-förgrening för självbegränsande och effektbegränsande värmekablar

 

·        C20-02-CTkrimpverktyg används för RAYCHEM C20-02-F anslutningssats för parallellresistiva värmekablar med konstant effekt

Connection and Protection