Värmemattor

Värmemattor för snöfria, isfria och halkfria markytor och ramper


nVent RAYCHEM värmemattor för mark håller markytan snöfri, isfri och halkfri. Mattorna lämpar sig bäst för hjulspår, ramper och gångbanor med betong eller plattor/sten i sandbädd. För förläggning i sand eller i betong.

Värmemattorna är gjorda av en serieresistiv värmekabel, som är fixerad på ett nät.

En serieresisitiv värmekabel ger konstant effekt. Kan inte kapas utan köps i exakta längder med anpassad effekt.

RAYCHEM värmemattor för mark är:
  • Robusta
  • Enkla att installera
Mattorna går snabbt att förlägga. De rullas enkelt ut över den aktuella ytan innan innan den täcks av betong eller sand.

Värmemattorna används i system med programmerbar styrenhet , som känner av både temperatur och fukt, för optimal energieffektivitet.

Connection and Protection