XPI-familjen

Översikt

XPI-familjen

Frostskydd och varmhållning på långa transferledningar, kärl och instrumentlinjer. nVent RAYCHEMs polymerisolerade värmekablar har utvecklats specifikt för att hantera frostskydd och varmhållning i Ex-miljöer på långa ledningsapplikationer.

Kraften hos PTFE: Förbättring av den totala livscykelkostnaden
Den unika hybridkonstruktionen med PTFE i mantlarna hos RAYCHEMs XPI-kablar sänker ägarkostnaden genom ökad tillförlitlighet och säkerhet och enkel installation. Hybrid- PTFE-konstruktionen med extruderade polymerer ger också:
  • Reducerad risk för kabelfel, vilket ger dig hållbar och tillförlitlig prestanda.
  • Stabiliserad elektrisk isolering under kabelns hela livstid genom att kontrollera fenomenet med kallflöde.
  • Minimal intern mekanisk och termisk uppbyggnad av påfrestningar, vilket resulterar i flexibel och enkel avslutning av kabeln.

RAYCHEMs XPI-kablar täcker ett brett temperaturområde.
XPI-F: För långa rörledningar där kraven på varmhållning är låga bör ditt val bli XPI-F. Med kapacitet att hantera temperaturer från -55 till 90C vid kontinuerlig exponering, och 100 C vid intermittent exponering, kan kabeln användas i både ordinära och Ex områden, med en slagtålighet på 4J.

XPI: Ditt naturliga val för långa rörledningar med höga krav på varmhållning. Denna kabel hanterar ett temperaturområde till 260 C vid kontinuerlig exponering, och till 300 C vid intermittent exponering, och kan användas i både ordinära och Ex miljöer med en slagtålighet på 4J.

XPI-S: Denna kabel hanterar också ett temperaturområde till 260 C vid kontinuerlig exponering, och till 300 C vid intermittent exponering, och kan användas i både ordinära och Ex miljöer. Denna kabel ger en mer robust slagtålighet på 7J.

Tekniska specifikationer

XPI-FXPIXPI-S
Max. uteffekt20 W/m (typiskt värde, beroende på applikationen)35 W/m (typiskt värde, beroende på applikationen)
Nominell spänning U0/U300/500 Vac450/750 Vac
Max. strömbelastning73 A (beroende på kallkabelns ledararea)129 A (beroende på kallkabelns ledararea)
Max. kontinuerlig temperaturtålighet90°C260°C
Max. intermittent temperaturtålighet100°C300°C
Slagtålighet4 Joule (enligt EN 60079-30-1)4 Joule enligt EN 60079-307 Joule enligt EN 60079-30
Godkänd för användning i Ex-områdenJaJa

Dokumentation

Datablad
Installationsmanualer
Broschyrer

Garantier

Garantiinformation

Garantiförlängning tillgänglig

RAYCHEM XPI video

Connection and Protection