Fast-Track expresservice för nVent PYROTENAX mineralisolerad (MI) värmekabel

Översikt

Expresservice för nVent RAYCHEM förterminerade MI-värmekabelenheter

RAYCHEM MI-värmekabelenheter (som tidigare gick under namnet PYROTENAX) tillverkas i enlighet med kundens specifikationer. Detta ger vanligen längre ledtider jämfört med de RAYCHEM MI-produkter som termineras på plats.

Det kan orsaka oönskade driftavbrott, särskilt för brådskande reparationer på plats som kräver specialistkunskaper.

nVent erbjuder möjligheten att beställa förterminerade MI-värmekabelenheter av standardtyp via MI Fast-Track-proceduren (MI-expressproceduren) för en mindre avgift. Dessa enheter tillverkas och är klara för avhämtning inom 48 timmar (under vardagar) efter köporder för alla kunder inom Europa.

Hur kan du dra nytta av denna tjänst?

  • Skriv tydligt ”MI Fast-Track” på din köporder.
  • Vi måste ha tagit emot din köporder före klockan 11.00 CET.
  • Beroende på hur komplex din beställning är och vår tillverkningskapacitet kommer vår kundtjänstavdelning, senast klockan 10.00 påföljande dag, att bekräfta via telefon om MI Fast-Track är möjlig att genomföra.
  • Om det inte går att genomföra MI Fast-Track hamnar beställningen på en lista inför nästa tillverkningstillfälle för MI Fast-Track (avhämtning inom 72 timmar efter köporder, under vardagar) såvida du inte bestämmer dig för att avboka beställningen.

nVent kan endast erbjuda den här tjänsten för ett begränsat antal värmekabelenheter per dag och förbehåller sig därför rätten att inte acceptera beställningar via MI Fast-Track på grund av kapacitetsskäl eller tekniska orsaker.

Kontakta din lokala nVent-representant för mer information.

Connection and Protection