nVent RAYCHEM självbegränsande värmekablar

nVent RAYCHEM självbegränsande värmekablar används för frostskydd av rörledningar, varmhållning, tankvärme, snösmältning för ramper och takavvattningssystem, varmhållning av tappvarmvatten och golvvärme.

Yrkesmän över hela världen väljer RAYCHEM värmekabelsystem för industrianläggningar, kommersiella fastigheter, bostadshus och infrastrukturprojekt eftersom de är säkra, enkla att använda och tillförlitliga för såväl slutanvändare som installatörer, arkitekter och entreprenörer.

Produktfördelar
  • Enkla att använda, kan kapas i önskad längd på plats
  • Säkra – kan läggas tätt eller överlappas utan risk för överhettning
  • Sparar energi – kabeln anpassar effekten beroende på temperaturen på varje del av kabeln

nVent Thermal Management erbjuder förlängd garanti på RAYCHEM självbegränsande värmekabelprodukter, upp till 10 år (för industrianläggningar) eller 12 år (i bostäder).

40 ÅRS ERFARENHET och över 50 000 mil självbegränsande värmekablar installerade över hela världen

Connection and Protection