nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Pentair Thermal Management blir nVent
- ett innovativt företag som öppnar nya möjligheter

RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX och TraceTek. Pålitliga varumärken som nu är en del av nVent Thermal Management.

Vår nya hemsida är under konstruktion och kommer att lanseras januari 2019. Tills dess finner du information om oss och våra produkter, på vår befintliga hemsida.

För mer information om nVent:
Ladda ned pressmeddelande
Besök nVent.com
(just nu på engelska)

nVent RAYCHEM självbegränsande värmekablar

nVent RAYCHEM självbegränsande värmekablar används för frostskydd av rörledningar, varmhållning, tankvärme, snösmältning för ramper och takavvattningssystem, varmhållning av tappvarmvatten och golvvärme.

Yrkesmän över hela världen väljer RAYCHEM värmekabelsystem för industrianläggningar, kommersiella fastigheter, bostadshus och infrastrukturprojekt eftersom de är säkra, enkla att använda och tillförlitliga för såväl slutanvändare som installatörer, arkitekter och entreprenörer.

Produktfördelar
  • Enkla att använda, kan kapas i önskad längd på plats
  • Säkra – kan läggas tätt eller överlappas utan risk för överhettning
  • Sparar energi – kabeln anpassar effekten beroende på temperaturen på varje del av kabeln

nVent Thermal Management erbjuder förlängd garanti på RAYCHEM självbegränsande värmekabelprodukter, upp till 10 år (för industrianläggningar) eller 12 år (i bostäder).

40 ÅRS ERFARENHET och över 50 000 mil självbegränsande värmekablar installerade över hela världen

Connection and Protection