Värmekablar

Värmekablar för omgående varmt kranvatten


nVent RAYCHEM värmekablar för varmhållning av tappvarmvatten säkerställer att det omgående kommer varmt vatten ur kranen, även på översta våningen.

Värmekablarna är:
  • Robusta och underhållsfria.
  • Enkla att installera. Används tillsammans med RayClic snabbkopplingssystem.
  • Avsedda för utvändig förläggning på rör, under termisk isolering.
RAYCHEM värmekablar för varmhållning av tappvarmvatten är självbegränsande. Dvs de känner av var värmebehov finns och anpassar effekten därefter. Självbegränsande kablar är energibesparande, samtidigt som de minskar risken för överhettning. Kan kapas i önskade längder.

Värmekablarna används med fördel tillsammans med temperaturavkännande styrenhet för optimal energieffektivitet.

Värmekablar för varmhållning av tappvarmvatten finns i löpmeter.

Connection and Protection