Värmekablar

Värmekablar för kalla fastigheter, för att motverka tjälskjutning


nVent RAYCHEM värmekablar för frostskydd av byggnader installeras i bottenplattan på fastigheter med kalla ytor eller rum, som ligger direkt mot marken. Detta för att hindra att kylan tränger igenom byggkonstruktionen och ner i marken, med tjälskjutning som följd.

Värmekablarna är:
  • Robusta och underhållsfria.
  • Enkla att installera.
Det finns två olika typer av värmekablar för frostskydd av byggnader:
  • Självbegränsande: Känner av var värmebehov finns och anpassar effekten därefter. Självbegränsande kablar är energibesparande, samtidigt som de minskar risken för överhettning. Kan kapas i önskade längder.
  • Serieresistiva: Konstant effekt. Kan inte kapas utan köps i exakta längder med anpassad effekt. Vi erbjuder kablar i polymer samt mineralisolerade kablar. Mineralisolerade kablar tål att gjutas in direkt i asfalt.
Värmekablarna används med fördel tillsammans med temperaturavkännande styrenhet för optimal energieffektivitet.

  • no related products Inga relaterade produkter
Visa mer
Connection and Protection