Värmekablar

Värmekablar för kontinuerligt flöde av avloppsvatten


nVent RAYCHEM värmekablar för temperaturhållning av spillvattenledningar säkerställer kontinuerligt flöde av spillvatten i avlopp.

Värmekablarna är:
  • Robusta och underhållsfria.
  • Enkla att installera.
  • Lämpliga för rörledningar både på befintliga anläggningar och vid nyinstallation.
RAYCHEM värmekablar för temperatur av spillvattenledningar är självbegränsande. Dvs de känner av var värmebehov finns och anpassar effekten därefter. Självbegränsande kablar är energibesparande, samtidigt som de minskar risken för överhettning. Kan kapas i önskade längder.

Värmekablarna används med fördel tillsammans med temperaturavkännande styrenhet för optimal energieffektivitet.

Värmekablar för frostskydd av rör finns i löpmeter.

  • no related products Inga relaterade produkter
Visa mer
Connection and Protection