Värmekablar

Värmekablar för isfria hängrännor och stuprör, för vintersäkra fastigheter


nVent RAYCHEM värmekablar för frostskydd av hängrännor och stuprör förebygger snö- och isbildning.

Värmekablarna är:
 • Robusta
 • Underhållsfria
 • Enkla att installera
RAYCHEM värmekablar för frostskydd av hängrännor och stuprör är självbegränsande. Dvs de känner av var värmebehov finns och anpassar effekten därefter. Självbegränsande kablar är energibesparande, samtidigt som de minskar risken för överhettning. Kan kapas i önskade längder.

Värmekablarna används i system med programmerbar styrenhet , som känner av både temperatur och fukt, för optimal energieffektivitet. Kablarna blir extra enkla att installera med smarta taktillbehör .

RAYCHEM har olika värmekablar för:
 • Plåttak
 • Koppartak
 • Tegeltak
 • Glastak
 • Papptak
 • Asfaltstak
 • Bituminös beläggning (bitumentak)

Garanti
Alla våra värmekablar för hängrännor och stuprör har 12 års produktgaranti, om de förläggs av en Certified Pro-installatör .
Annars 10 års garanti. Alla garantiförutsättningar finns här .

Miljö, säkerhet och kvalitet
Alla våra värmekablar för hängrännor och stuprör:
 • Är PVC-fria
 • Är UV-resistenta
Elektriska värmekablar för hängrännor och stuprör ska alltid förläggas och installeras av behörig elinstallatör.

Connection and Protection