Värmekablar

Värmekablar för snöfria, isfria och halkfria markytor och ramper


nVent RAYCHEM värmekablar för mark håller markytan snöfri, isfri och halkfri. Kablarna förläggs i asfalt, betong eller under plattor/sten i sandbädd.

Vårt sortiment av värmekablar för mark är brett, för att tillgodose olika behov av snösmältning och avisning.
Gemensamt för samtliga kablar är att de är:
  • Robusta
  • Temperaturtåliga
  • Underhållsfria
  • Enkla att installera
Det finns två olika typer av värmekablar för markytor:
  • Självbegränsande: Känner av var värmebehov finns och anpassar effekten därefter. Självbegränsande kablar är energibesparande, samtidigt som de minskar risken för överhettning. Kan kapas i önskade längder.
  • Serieresistiva: Konstant effekt. Kan inte kapas utan köps i exakta längder med anpassad effekt. Vi erbjuder kablar i polymer samt mineralisolerade kablar. Mineralisolerade kablar tål att gjutas in direkt i asfalt.
Värmekablarna används i system med programmerbar styrenhet , som känner av både temperatur och fukt, för optimal energieffektivitet.

Connection and Protection