Värmekablar

Värmekablar för isfria rör


nVent RAYCHEM värmekablar för frostskydd av rör förhindrar rör att frysa vid låga temperaturer.

Värmekablarna är:
  • Robusta och underhållsfria.
  • Enkla att installera.
  • Lämpliga för rörledningar både på befintliga anläggningar och vid nyinstallation.
  • Lämpade för förläggning både inuti och utanpå rör. Avger inga ämnen och ger ingen bismak i dricksvattnet.
RAYCHEM värmekablar för frostskydd av rör förebygger snö- och isbildning. Dvs de känner av var värmebehov finns och anpassar effekten därefter. Självbegränsande kablar är energibesparande, samtidigt som de minskar risken för överhettning. Kan kapas i önskade längder.

Värmekablarna används med fördel tillsammans med temperaturavkännande styrenhet för optimal energieffektivitet.

Värmekablar för frostskydd av rör finns i löpmeter. Vissa finns även i paket med stickpropp, i olika färdiga längder.

Connection and Protection