Värmekablar

Golvvärmekablar för alla behov och förutsättningar

Vi erbjuder ett brett sortiment av nVent RAYCHEM/T2 golvvärmekablar för att matcha våra kunders olika behov och förutsättningar.


Alla RAYCHEM/T2 golvvärmekablar:
 • Är utformade för att ge högre rumskomfort.
 • Kan användas vid renovering av befintliga golv ELLER vid nyproduktion.
 • Är enkla att installera.
 • Är gjorda för fri förläggning.
 • Är underhållsfria.
 • Fungerar i flera olika miljöer, exempelvis fastigheter, privatbostäder, kontor och industrier.
 • Installeras på alla typer av formstabila och isolerade undergolv.
 • Används i system med programmerbar och digital golvvärmetermostat, för optimal energieffektivitet.

Det finns två olika typer av värmekablar:
 • Självbegränsande: Känner av var värmebehov finns och anpassar effekten därefter. Självbegränsande kablar är energibesparande, samtidigt som de minskar risken för överhettning. Kan kapas i önskade längder.
 • Serieresistiva: Jämn värme i hela kabeln. Kan inte kapas utan köps i exakta längder med anpassad effekt.

Vilken typ av kabel som ska användas beror på vilken typ av rum och golv som installationen gäller. Se produktguide nedan.


Produktguide för golvvärmekablar och golvvärmemattor

RumstypÖvergolvProdukt för tunn förläggning i avjämningsmassaProdukt för förläggning i betong 30-50 mmProdukt för isolering
BadrumKlinker eller naturstenT2Blå-10, CeraPro eller T2RödT2Blå-20
BadrumLinoleumT2RödT2Röd (Max 30 mm djup)
HallKlinker eller naturstenT2Blå-10, CeraPro eller T2QuickNet-90T2Blå-20
HallTrä, laminat eller linoleumT2RödT2Röd (Max 30 mm djup)T2Röd med T2Reflecta
KökKlinker eller naturstenT2Blå-10, CeraPro eller T2QuickNet-90T2Blå-20
KökTrä, laminat eller linoleumT2RödT2Röd (Max 30 mm djup)T2Röd med T2Reflecta
VardagsrumTrä, laminat eller linoleumT2RödT2Röd (Max 30 mm djup)T2Röd med T2Reflecta
SovrumTrä, laminat eller linoleumT2RödT2Röd (Max 30 mm djup)T2Röd med T2Reflecta
UterumKlinker eller naturstenT2Blå-20 eller T2QuickNet-160T2Blå-20
Alla rumstyper i lågenergihusKlinker eller naturstenT2GreenT2Green


Garanti
Alla RAYCHEM/T2 golvvärmekablar har 20 års totalgaranti, om de förläggs och registreras av en Certified PRO- installatör. Annars 12 års garanti. Alla garantiförutsättningar finns här.

Miljö, säkerhet och kvalitet
Alla våra golvvärmekablar:
 • Är PVC-fria.
 • Har försumbara magnetiska och elektriska fält.
 • Är testade och uppfyller gällande europeisk produktstandard för elsäkerhet.
 • Är konstruerade med material av hög kvalitet, för lång livslängd.
 • Avger inga elektriska fält och endast försumbara elektromagnetiska fält, tack vare dess konstruktion.

Elektriska golvvärmekablar ska alltid förläggas av behörig elinstallatör.

Golv- och byggmaterialleverantörens anvisningar ska alltid följas.

Connection and Protection