Styrning och övervakningssystem

Energieffektiva styrsystem

Intelligenta styrenheter, med temperatur- och fuktgivare, minimerar elförbrukningen för installerade värmekablar. Därmed undviks onödiga driftkostnader och onödig miljöbelastning.


nVent RAYCHEM styrsystem är:
 • Enkla att installera och handha
 • Pålitliga
 • Underhållsfria
 • Driftsäkra
Styrenheterna finns även i färdigmonterade automatikskåp kompletta med huvudbrytare, jordfelsbrytare, automatsäkringar, kontaktor i kapsling av plast eller metall.

Val av styrskåp beror på:

 • Totalt installerad effekt
 • Miljö

RAYCHEM värmekabelsystem används på:

 • Plåt- och koppartak
 • Plasttak
 • Tegeltak
 • Glasgak
 • Papptak
 • Asfaltstak
 • Bituminös beläggning (bitumentak)

Garanti
Alla våra styrsystem för hängrännor och stuprör har 6 års produktgaranti, om de förläggs av en Certified Pro-installatör .
Annars 2 års garanti. Alla garantiförutsättningar finns här .

Miljö, säkerhet och kvalitet
Alla våra styrenheter är:
 • Testade och uppfyller gällande europeisk produktstandard för elsäkerhet.
 • Konstruerade med ingående komponenter av hög kvalitet, för lång livslängd.

Styrenheter för hängrännor och stuprör ska alltid förläggas av behörig elinstallatör.

Connection and Protection