Styrning och övervakningssystem

Energieffektiva termostater och styrenheter


nVent RAYCHEM intelligenta styrenheter ökar energieffektiviteten i värmekabelsystemen. Därmed undviks onödiga driftkostnader och onödig miljöbelastning.

RAYCHEM styrsystem är:
  • Enkla att installera
  • Pålitliga
  • Underhållsfria
  • Driftsäkra
Miljö, säkerhet och kvalitet
Alla våra styrenheter:
  • Är testade och uppfyller gällande europeisk produktstandard för elsäkerhet.
  • Är konstruerade med ingående komponenter av hög kvalitet, för lång livslängd.
Styrenheter för värmekablar ska alltid installeras av behörig elinstallatör.

Connection and Protection