nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Pentair Thermal Management blir nVent
- ett innovativt företag som öppnar nya möjligheter

RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX och TraceTek. Pålitliga varumärken som nu är en del av nVent Thermal Management.

Vår nya hemsida är under konstruktion och kommer att lanseras januari 2019. Tills dess finner du information om oss och våra produkter, på vår befintliga hemsida.

För mer information om nVent:
Ladda ned pressmeddelande
Besök nVent.com
(just nu på engelska)

Styrning och övervakningssystem

Energieffektiva termostater

Det är viktigt att välja en energieffektiv termostat till sin golvvärme, för att hålla nere elförbrukningen och därmed undvika onödiga kostnader och onödig miljöbelastning.


Alla nVent RAYCHEM/T2 digitala golvvärmetermostater:
  • Har olika programval, för att ställas in så att golvvärmen verkar då aktuella rum nyttjas och annars vara frånslagen.
  • Är adaptiva, dvs beräknar själva när uppvärmning ska starta för att uppnå önskad temperatur vid önskad tidpunkt.
  • Ger ökad kontroll på fastighetens elförbrukning.
Vi har ett brett sortiment av energieffektiva golvvärmetermostater, för att leva upp till:
  • Slutanvändarnas olika behov, önskemål och förutsättningar.
  • Installatörernas installationskrav.
Alla våra golvvärmetermostater:
  • Är kompatibla med samtliga RAYCHEM/T2 golvvärmekablar och golvvärmemattor.
  • Är utformade för att passa marknadens vanligaste förekommande strömställarsystem eller individuell placering i designutförande.

Vi erbjuder både digitala och analoga golvvärmetermostater.


Garanti
Alla RAYCHEM/T2 golvvärmetermostater har 20 års totalgaranti, om de förläggs och registreras av en Certified PRO-installatör. Annars 12 års garanti. Alla garantiförutsättningar finns här.

Miljö, säkerhet och kvalitet
Alla våra golvvärmetermostater:
  • Är testade och uppfyller gällande europeisk produktstandard för elsäkerhet.
  • Är konstruerade med ingående komponenter av hög kvalitet, för lång livslängd.
Installation
Golvvärmetermostater ska alltid installeras av behörig elinstallatör. Golv- och byggmaterialleverantörens anvisningar för temperaturinställningar ska alltid följas. Gäller framför allt temperaturkänsliga övergolv (trä och linoleum).

Visa mer
Connection and Protection