Elektronisk temperaturstyrning

Elektroniska temperaturkontrollsystem är konstruerade för att styra värmekabelkretsar som används för frostskydd, för driftstemperaturhållning och i applikationer för snö- och issmältning. Varje system har unika verktyg som levererar kostnadseffektiv elektronisk temperaturstyrning, och omfattande kretsintegritetsövervakning av värmekabelsystem. Alla erbjuder digital display, enkel tryckknapps-konfigurering och intelligent kommunikation till fjärr-PC eller till en DCS via Modbusprotokoll. Det finns flera olika styrprodukter disponibla, för att passa alla typer av användningskrav.

Connection and Protection