Styrnings- & övervakningstillbehör

nVent RAYCHEM fjärrövervakningsmodul (RMM2) erbjuder funktionalitet för temperaturövervakning för NGC-30, NGC-40 och ACCS-30 värmekontroll- och övervakningssystem. RMM2 hanterar upp till åtta RTD-enheter som mäter rör-, kärl- eller omgivningstemperaturer i ett värmesystem. RMM2-modulerna används för att förbinda RTD-sensorer på en fjärrplats och skicka tillbaka informationen till det avancerade kontrollsystemet via en tvinnad parkabel. Detta bidrar till att minska installationskostnaderna eftersom endast en kanal leder till kontrollenheten i stället för åtta. Flera RMM2-moduler kommunicerar med en enda NGC-30, NGC-40 eller ACCS-30 för att tillhandahålla centraliserad temperaturövervakning. En enda tvinnad RS-485-parkabel ansluter upp till 16 RMM2-moduler för en total övervakningskapacitet av 128 temperaturer.

RAYCHEM PLI-moduler (power-line carrier interface) erbjuder funktionalitet för temperaturövervakning för RAYCHEM NGC-30 värmekontroll- och övervakningsenhet. PLI-modulen får feedback från värmekretsarnas kraftkablar, vilka bär signalerna från speciella sändare. Sändarna ger rörtemperaturer från RTD-enheter och bekräftelse om kontinuitet och de är normalt placerade vid den ej strömförsörjda änden av värmelinjen.

SES-serien av sändare används tillsammans med RAYCHEM PLI och omfattar två typer: temperatur/kontinuitetssändare (SES-RTD) och kontinuitetssändare (SESCONT).

Dessa sändare används i applikationer för frostskydd och temperaturhållning i processer. Systemet är unikt på så sätt att värmekabelbussledningarna och kraftkablarna bär övervakningssignalerna. Ytterligare kabeldragning i fält är ej nödvändig.

Connection and Protection