nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Pentair Thermal Management blir nVent
- ett innovativt företag som öppnar nya möjligheter

RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX och TraceTek. Pålitliga varumärken som nu är en del av nVent Thermal Management.

Vår nya hemsida är under konstruktion och kommer att lanseras januari 2019. Tills dess finner du information om oss och våra produkter, på vår befintliga hemsida.

För mer information om nVent:
Ladda ned pressmeddelande
Besök nVent.com
(just nu på engelska)

Styrnings- & övervakningstillbehör

nVent RAYCHEM fjärrövervakningsmodul (RMM2) erbjuder funktionalitet för temperaturövervakning för NGC-30, NGC-40 och ACCS-30 värmekontroll- och övervakningssystem. RMM2 hanterar upp till åtta RTD-enheter som mäter rör-, kärl- eller omgivningstemperaturer i ett värmesystem. RMM2-modulerna används för att förbinda RTD-sensorer på en fjärrplats och skicka tillbaka informationen till det avancerade kontrollsystemet via en tvinnad parkabel. Detta bidrar till att minska installationskostnaderna eftersom endast en kanal leder till kontrollenheten i stället för åtta. Flera RMM2-moduler kommunicerar med en enda NGC-30, NGC-40 eller ACCS-30 för att tillhandahålla centraliserad temperaturövervakning. En enda tvinnad RS-485-parkabel ansluter upp till 16 RMM2-moduler för en total övervakningskapacitet av 128 temperaturer.

RAYCHEM PLI-moduler (power-line carrier interface) erbjuder funktionalitet för temperaturövervakning för RAYCHEM NGC-30 värmekontroll- och övervakningsenhet. PLI-modulen får feedback från värmekretsarnas kraftkablar, vilka bär signalerna från speciella sändare. Sändarna ger rörtemperaturer från RTD-enheter och bekräftelse om kontinuitet och de är normalt placerade vid den ej strömförsörjda änden av värmelinjen.

SES-serien av sändare används tillsammans med RAYCHEM PLI och omfattar två typer: temperatur/kontinuitetssändare (SES-RTD) och kontinuitetssändare (SESCONT).

Dessa sändare används i applikationer för frostskydd och temperaturhållning i processer. Systemet är unikt på så sätt att värmekabelbussledningarna och kraftkablarna bär övervakningssignalerna. Ytterligare kabeldragning i fält är ej nödvändig.

Connection and Protection