Anslutningssatser

An-avslutningssatser och skarvsatser


nVent RAYCHEM erbjuder alla an-avslutningssatser och skarvsatser som behövs för effektiva och kvalitativa värmekabelinstallationer.

RAYCHEM an-avslutningssatser och skarvsatser är:
  • Pålitliga
  • Underhållsfria
  • Driftsäkra
Värmekabelsystem ska alltid installeras av behörig elinstallatör.

Connection and Protection