CCON2x-C… skyddsslangssystem för skydd av värmekablar

Översikt

Skyddsslangar ger värmekabeln och kallkabeln ett kompletterande mekaniskt skydd mellan kopplingsdosa och isoleringsgenomföring. De används tillsammans med anslutningssats CCON2x-100-...

  • Slangarna är tillverkade i material (modifierad polyamid, PFA) som uppfyller kraven för användning i explosionsfarliga miljöer.
  • Utmärkt motståndskraft mot bränsle, mineralolja, fett, syror och alkalier.
  • Kan kapas i önskad längd på plats.
  • Kan anslutas till isoleringen med eller utan en isoleringsgenomföring.
CCON 20-CMT-…: Slang för medelhöga temperaturer (+150 °C) – M20
CCON 25-CMT-…: Slang för medelhöga temperaturer (+150 °C) – M25
CCON 20-CHT-…: Slang för höga temperaturer (+260 °C) – M20
CCON 25-CHT-…: Slang för höga temperaturer (+260°C) – M25
CCON 20-CMT/HT-1 .67/0.33M: Kombinationsslang för medelhöga och höga temperaturer – M20
CCON 25-CMT/HT-1 .67/0.33M: Kombinationsslang för medelhöga och höga temperaturer – M25

Produktfördelar

  • Godkänd för explosionsfarliga miljöer
  • Utmärkt motståndskraft mot bränsle, mineralolja, fett, syror och alkalier
  • Snabb installation: kapas i önskad längd på plats
Connection and Protection