Tillbehör

Smarta värmekabeltillbehör för effektivare installationer

nVent RAYCHEM tillbehör gör installationer av värmekabelsystem i hängrännor och stuprör snabbare, enklare och mer effektiva.


RAYCHEM värmekabeltillbehör:
  • Är kompatibla med, och avsedda för, RAYCHEM värmekabelsystem.
  • Är utformade och testade för att fungera under lång tid tillsammans med avsedd värmekabelprodukt.
  • Förenklar och snabbar på installationen.
Garanti

Annars gäller 10 års produktgaranti. Alla garantiförutsättningar finns här .

Värmekabelsystem ska alltid installeras av behörig elinstallatör.

Connection and Protection