Tillbehör

Smarta tillbehör till värmekabelsystem


nVent RAYCHEM tillbehör gör installationer och drift av värmekabelsystem snabbare, enklare och mer effektiva.

Alla RAYCHEM värmekabeltillbehör:
  • Är kompatibla och avsedda för RAYCHEM värmekablar eller värmemattor.
  • Är utformade och testade för att fungera under lång tid tillsammans med avsedd värmekabelprodukt.
Värmekabelsystem ska alltid installeras av behörig installatör.

Connection and Protection