nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Pentair Thermal Management blir nVent
- ett innovativt företag som öppnar nya möjligheter

RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX och TraceTek. Pålitliga varumärken som nu är en del av nVent Thermal Management.

Vår nya hemsida är under konstruktion och kommer att lanseras januari 2019. Tills dess finner du information om oss och våra produkter, på vår befintliga hemsida.

För mer information om nVent:
Ladda ned pressmeddelande
Besök nVent.com
(just nu på engelska)

Vatten

Advanced control systems for water industries

Från frostskydd av vattenledningar till varmhållning för kemiska injektionslinjer levererar nVent Thermal Management specialiserade produkter och design för pålitliga och effektiva värmekabellösningar i reningsverk för vatten och avlopp i hela världen. Fråga oss om nVent Thermal Management förisolerade värmekabelförsedda instrumentledningar.

Typiska applikationer inkluderar:

Frostskydd av rör
Varmhållning av processer

De viktigaste tillverkarna inkluderar:

nVent RAYCHEM
nVent PYROTENAX
nVent TRACER

Connection and Protection