nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Pentair Thermal Management blir nVent
- ett innovativt företag som öppnar nya möjligheter

RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX och TraceTek. Pålitliga varumärken som nu är en del av nVent Thermal Management.

Vår nya hemsida är under konstruktion och kommer att lanseras januari 2019. Tills dess finner du information om oss och våra produkter, på vår befintliga hemsida.

För mer information om nVent:
Ladda ned pressmeddelande
Besök nVent.com
(just nu på engelska)

Effekt

Engineering design services for power industries

nVent Thermal Management erbjuder nyckelfärdig ingenjörs- och byggnadsservice för värmehantering, brandklassad och Fire Performance wiring, och läckagedetektorsystem över hela världen. Uppbackad av en portfölj av ledande industriprodukter erbjuder vi innovativa värmehanteringslösningar som uppfyller kraven från varje applikation inom olje- & gas raffinering och produktion av biobränsle. Specialprodukter finns för solvärme.

Anläggningar inkluderar:

Varmhållning av processtemperaturer
Frostskydd
Vinteranpassning av instrument
Läckindikering
Brandklassad och Brandsäker installationskabel
Reglering och övervakning
Anläggningar
Specialanläggningar
Specialvärme

De viktigaste tillverkarna inkluderar:

nVent RAYCHEM
nVent TRACER
nVent PYROTENAX
nVent TRACETEK
Capacisense

Connection and Protection