nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Pentair Thermal Management blir nVent
- ett innovativt företag som öppnar nya möjligheter

RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX och TraceTek. Pålitliga varumärken som nu är en del av nVent Thermal Management.

Vår nya hemsida är under konstruktion och kommer att lanseras januari 2019. Tills dess finner du information om oss och våra produkter, på vår befintliga hemsida.

För mer information om nVent:
Ladda ned pressmeddelande
Besök nVent.com
(just nu på engelska)

Olja & Gas

leak detection systems for oil and gas industries

nVent Thermal Management erbjuder nyckelfärdig ingenjörs- och installationsservice för värmekabelinstallation, brandklassad och brandsäker installationskabel och läckindikeringssystem över hela världen. Uppbackad av en portfölj av ledande industriprodukter erbjuder vi innovativa värmekabellösningar som uppfyller kraven från varje anläggning inom olje- & gasraffinering och produktion av biobränsle.

Applikationer inkluderar:

Varmhållning av processtemperaturer
Frostskydd
Vinteranpassning av instrument
Läckindikering
Brandklassad och Brandsäker installationskabel
Reglering och övervakning

De viktigaste tillverkarna inkluderar:

nVent RAYCHEM
nVent TRACER
nVent PYROTENAX
nVent TRACETEK

Connection and Protection