nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Pentair Thermal Management blir nVent
- ett innovativt företag som öppnar nya möjligheter

RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX och TraceTek. Pålitliga varumärken som nu är en del av nVent Thermal Management.

Vår nya hemsida är under konstruktion och kommer att lanseras januari 2019. Tills dess finner du information om oss och våra produkter, på vår befintliga hemsida.

För mer information om nVent:
Ladda ned pressmeddelande
Besök nVent.com
(just nu på engelska)

Gruvdrift

Engineering design services for power industries

nVent Thermal Management levererar ett komplett sortiment av värmekabellösningar till gruvindustrin. Vårt erfarna design och ingenjörsteam specialiserar sig på att skapa innovativa och optimerade lösningar som erbjuder frostskydd, varmhållning och säkerhet genom brandklassad och brandsäker installationskabel i utmanande gruvmiljöer.

nVent Thermal Management är en fullservice leverantör. Vi väljer rätt värmekabel och matningsbehov med objektivt val av teknologi för gruvindustrin. Med en avancerad produktlinje klarar vi också deras behov av regler- och övervakningsanläggningar.

Applikationer inkluderar:

Varmhållning av processtemperaturer
Frostskydd
Vinteranpassning av instrument
Anläggningar
Specialanläggningar
Läckindikering
Brandklassad och Brandsäker installationskabel
Reglering och övervakning

De viktigaste tillverkarna inkluderar:

nVent TRACER
nVent RAYCHEM
nVent PYROTENAX

Connection and Protection