nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Pentair Thermal Management blir nVent
- ett innovativt företag som öppnar nya möjligheter

RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX och TraceTek. Pålitliga varumärken som nu är en del av nVent Thermal Management.

Vår nya hemsida är under konstruktion och kommer att lanseras januari 2019. Tills dess finner du information om oss och våra produkter, på vår befintliga hemsida.

För mer information om nVent:
Ladda ned pressmeddelande
Besök nVent.com
(just nu på engelska)

Kemi & Läkemedel

Chemical & pharmaceutical electric heat tracing system

nVent Thermal Management levererar nyckelfärdig design, installation och produkter för varmhållning och brandklassade installationskabel som krävs av den kemiska processindustrin. Vår globala erfarenhet och produktlinjer gör att vi kan konstruera system som uppfyller de unika behoven hos de kemiska processanläggningarna var som helst i världen.

Typiska anläggningar inkluderar:

Varmhållning av processtemperatur
Frostskydd
Regler- och övervakningssystem
Brandklassad och brandsäker installationskabel
Läckagedetektering
Nödduschar

De viktigaste tillverkarna inkluderar:

nVent TRACER
nVent RAYCHEM
nVent PYROTENAX
Vitalink
nVent TRACETEK

Connection and Protection