nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Pentair Thermal Management blir nVent
- ett innovativt företag som öppnar nya möjligheter

RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX och TraceTek. Pålitliga varumärken som nu är en del av nVent Thermal Management.

Vår nya hemsida är under konstruktion och kommer att lanseras januari 2019. Tills dess finner du information om oss och våra produkter, på vår befintliga hemsida.

För mer information om nVent:
Ladda ned pressmeddelande
Besök nVent.com
(just nu på engelska)

Effektförbrukningskalkylator

KOMFORTVÄRME:

Kalkylator för beräkning av schablonmässig effektförbrukning med T2Golvvärmesystem
Installerad effekt för komfortvärme (när golvvärmen är installerad som komplement till befintligt värmesystem):
Nybyggnation - Mycket väl isolerat35 W/m2 - 60 W/m2
Renovering - Välisolerat60 W/m2 - 100 W/m2
Renovering - dåligt isolerat. Vår rekommendation är att tilläggsisolera golvet för att hålla nere golvvärmens energiförbrukning.>100 W/m2 - 150 W/m²
Värdena ovan är avsedda för golvvärme. Golvytan skall vara 20–27°C enligt Boverkets rekommendationer. Bestäm i samråd med fackman vilket effektbehov du har eller kontakta oss på
Använd kalkylatorn för att beräkna ungefärlig effektförbrukning för angivna förutsättningar. Ange utrymmets förusättningar:
 • ange aktuell elkostnad per kWh
 • ange total yta som ska värmas
 • ange de tidsintervall som du vill att golvvärmesystemet skall vara påslaget – under vardagarna respektive under helgen

   Klicka på "Beräkna" -knappen längst ner.
   Kalkylatorn visar då:
   • det totala antal timmar ditt T2Golvvärmesystem vara i drift.
   • en ungefärlig driftkostnad per dag för våra olika typer av T2Golvvärmesystem och förutsättningar

   Connection and Protection