nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Pentair Thermal Management blir nVent
- ett innovativt företag som öppnar nya möjligheter

RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX och TraceTek. Pålitliga varumärken som nu är en del av nVent Thermal Management.

Vår nya hemsida är under konstruktion och kommer att lanseras januari 2019. Tills dess finner du information om oss och våra produkter, på vår befintliga hemsida.

För mer information om nVent:
Ladda ned pressmeddelande
Besök nVent.com
(just nu på engelska)

Tillförlitliga larm- och detekteringssystem för vattenläckage

Water-Leak-Detection-Commercial.jpg

Ända sedan inomhusdragning av VVS började har husägare oroat sig för vattenskador. Inte mycket har förändrats på de senaste 200 åren, förutom att kostnaden för en vattenläcka idag kan vara tusentals gånger dyrare än föregående generationers fuktiga källare…

Läckage i kontor, hotell, museer, datorrum, datacentra eller andra kommersiella byggnader, kan förstöra egendom, data eller goodwill.

Viktig infrastruktur och utrustning kräver i dag både tillgänglighet dygnet runt och absolut inga skador.

System för vattenläcksökning

nVent Thermal Management tilhandahåller nVent TRACETEK vattenläcksökningssystem – ett mångisdigt modulsystem med många utbytbara komponenter som kan konfigureras efter behov för varje användningsområde. Det breda utbudet i TRACETEKs larmmoduler och modulkomponenter ger dig möjligheten att skräddarsy övervakning och layout för din specifika applikation.

TRACETEKs vattenläcksökningssystem består av följande basdelar:

  • Sensorkablar och givare – dessa kablar och givare kan direktdetektera och placera källan till ett läckage, som kablar som används för placering under upphöjda golv, droppbrickor, takmonterade rör, flata givare för sumpar och våtutrymmen och miniatyrgivare för smala utrymmen.
  • Ledare och/eller startkablar – detta är kablar som kopplar modulen till givarkabeln/komponenten
  • Terminal – detta är en terminalklämma till varje sensorsgren i kretsen
  • Tillbehör – de delar, som fästsättningsklämmor, som används för att fästa sensorkabeln på sin plats
  • Sensorgränssnittsmoduler – dessa moduler levererar den spänning som behövs för att kabel eller givare skall fungera korrekt. SIM övervakar analoga ström- och spänningsnivåer för att bestämma om och var en läcka uppstått. Mätningen digitaliseras och sänds tillbaka till styr- och larmpanelen för visning för användaren, eller till ett gränssnitt för system i högre nivåer. Dessa moduler kan antingen vara av typen icke-lokaliserande larmmodul för övervakning av små ytor, eller en larm- och övervakningsmodul som kan övervaka en eller fler stora ytor.

Relaterade produkter

Connection and Protection