nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Pentair Thermal Management blir nVent
- ett innovativt företag som öppnar nya möjligheter

RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX och TraceTek. Pålitliga varumärken som nu är en del av nVent Thermal Management.

Vår nya hemsida är under konstruktion och kommer att lanseras januari 2019. Tills dess finner du information om oss och våra produkter, på vår befintliga hemsida.

För mer information om nVent:
Ladda ned pressmeddelande
Besök nVent.com
(just nu på engelska)

Tillförlitliga larm- och detekteringssystem för vattenläckage

Säkerhet är nummer 1 för de flesta företag som arbetar med hantering av petroleumbränslen, och miljöhänsyn kommer på en nära andraplats. Regelverken inom bägge dessa områden blir allt snävare, så om ditt företag handlar om produktion, transport, lagring, raffinering eller förbrukning av bränslen så måste du beakta möjligheten av ett läckage.

I somliga situationer kan den potentiella källan till ett läckage förutspås. En ventilgrav, en överfyllnadstank eller en lågsump är en perfekt placering för en snabbverkande bränslegivare. Att snabbt veta att bränsle ansamlas i ett oväntat område kan vara nyckeln till att undvika en katastrofliknande olycka eller en dyrbar saneringsaktion.

Gör inte misstaget att tänka att en "långsam" läcka är det samma som en "liten" läcka. En långsam läcka resulterar i ett stort spill om detekteringssystemet är för okänsligt för att kunna känna av läckor under en given tröskel eller under en given procentsats av flöde. Alldeles för många läckor upptäcks när någon känner lukten av bränsle, eller efter att ytvatten/grundvatten redan har förorenats.

System för bränsleläcksökning

nVent Thermal Management erbjuder bränsleläcksökningslösningar som finner läckorna innan läckorna finner dig.

nVent TRACETEKs bränsleläcksökningssystem består av följande basdelar:

  • Sensorkablar – dessa kablar kan tidigt spåra över och under mark "sipprande och infiltrationer" innan de ackumuleras i ett stort bränslespill.  Platsen för läckage rapporteras på den närmaste metern när.
  • Givare – dessa känner av bränsle som flyter på vatten eller att bränsle ackumuleras i låga platser som i sumpar och ventilgravar eller på flata ytor som pumpdämpare. Givarna reagerar omedelbart på den tunnaste bränslefilm och kan återställas och återanvändas och till och med "våttestas" om så önskas.
  • Sensorgränssnittsmoduler och Larmpaneler – dessa är framtagna för att strömförse sensorkablar och givare, att övervaka deras tillstånd och rapportera eventuell plats för läcka till operatörer och andra larm- och övervakande system.

Relaterade produkter

Connection and Protection