nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Pentair Thermal Management blir nVent
- ett innovativt företag som öppnar nya möjligheter

RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX och TraceTek. Pålitliga varumärken som nu är en del av nVent Thermal Management.

Vår nya hemsida är under konstruktion och kommer att lanseras januari 2019. Tills dess finner du information om oss och våra produkter, på vår befintliga hemsida.

För mer information om nVent:
Ladda ned pressmeddelande
Besök nVent.com
(just nu på engelska)

Tillförlitliga larm- och detekteringssystem för vattenläckage

nVent TRACETEK sensorkablar för syra och vattenbaserade kemikalier används vid lagring av farliga vätskor i tank och då de transporteras genom rör- och ventilsystem. Vårakablar kan detektera närvaro av vattenbaserade lösningsmedel som innehåller frätande eller giftiga kemikalier. Användningsområden är: vattenbehandling, avloppsvatten och kemiska leveranssystem för produktion av halvledare och farmaceutisk produktion. Laboratorieavlopp, grundvattenrening, förflyttning av syra och andra vätskespill som transporteras i dubbelväggsrör är även de bra användningsområden för våra allround-sensorer.Chemical-Leak-Detection-Industrial.jpg

System för kemisk läcksökningsdetektering

nVent Thermal Management tillhandahåller syraspecifika kablar som är konstruerade för att reagera på stark svavel- eller kvävsyra, samtidigt som de ignorerar regn, snösmältvatten, dimma och havsstänk och till och med utspätt syraregn och dimma. Det betyder att den syraspecifika sensorkabeln TT7000-HUV kan installeras utomhus och vara utsatt för väder och vind, utan att generera falsklarm. Skulle ett starkt syraläckage uppstå från ett rör eller förgrening, kommer läckan att snabbt detekteras och platsen att rapporteras till kontrollpanelen med precisionsplacering.

TRACETEKs kemikalieläcksökningssystem består av följande basdelar:

  • Sensorkablar och givare – dessa kablar och givare kan direktdetektera och placera källan till ett läckage. De inkluderar kablar som används under upphöjda golv, droppbrickor, takmonterade rör, flata givare för sumpar och våtutrymmen och miniatyrgivare för smala utrymmen.
  • Ledare och/eller startkablar – detta är kablar som kopplar modulen till givarkabeln/komponenten
  • Terminal – detta är en terminalklämma till varje sensorsgren i kretsen
  • Tillbehör – de delar, som fästsättningsklämmor, som används för att fästa sensorkabeln på sin plats
  • Sensorgränssnittsmoduler – dessa moduler levererar den spänning som behövs för att kabel eller givare skall fungera korrekt. SIM övervakar analoga ström- och spänningsnivåer för att bestämma om och var en läcka uppstått. Mätningen digitaliseras och sänds tillbaka till kontroll- och larmpanelen för visning för användaren, eller till ett gränssnitt för system i högre nivåer. Dessa moduler kan antingen vara av typen icke-lokaliserande larmmodul för övervakning av små ytor, eller en larm- och övervakningsmodul som kan övervaka en eller fler stora ytor.

Relaterade produkter

Connection and Protection