Tankvärme

Tankvärme system från nVent Thermal Management kan leverera:

 • frostskydd
 • varmhållning
 • uppvärmning och kondensskydd

Tank-Heating.jpg nVent Thermal Management levererar dessa tank värme system för tankar med små, mellan och stora volymer.

För optimering av ditt värmekabelsystem för tank och kärl, erbjudernVent Thermal Management ett brett sortiment av teknologier inklusive:

 • Självreglerande värmekablar
 • Effektbegränsande värmekablar
 • Parallellresistiva värmekablar med konstant effekt
 • Polymerisolerade serieresistiva värmekablar
 • Mineralisolerade serieresistiva värmekablar
Tankvärme- Ett komplett varmhållningsystem

Varje teknologi har specifikationer som passar optimalt till ett brett sortiment av värmekabelsystem, för både explosionsfarliga och ordinära miljöer.

Dessutom erbjuder nVent Thermal Management en stor mängd av styr & övervakningsprodukter för ett komplett och pålitligt värmekabelsystem.

Några typiska applikationer för värmekabelsystem för tankar och kärl inkluderar:

 • Frostskydd för låg- och mediumviskösa vätskor som vatten eller ammoniak.
 • Varmhållning för mediumviskösa vätskor som olja, biobränsle eller hartser.
 • Förebyggande av kristalisation som kaustiksoda
 • Förebyggande av kondens i flygaska i koniska nederdelar av silor eller cyklonfilter
 • Förvärmning av industriella reaktorer.
 • Speciella applikationer inkluderande uppvärmning av högviskösa vätskor och agitationsutrustning

15_TankHeating_ind_thumbnail.jpg

nVent Thermal Management erbjuder specialtillverkade lösningar med specifika fördelar för att passa behoven i din applikation. Det finns många teknologier att välja på för din specifika tankvärme applikation.

Beprövad pålitlig systemteknologi för tankvärmning

I över 30 år har nVent RAYCHEM självreglerande värmekablar bevisat sin pålitlighet och förblir den främsta självreglerande värmekabeln på marknaden. Medan RAYCHEM polymerisolerade värmekablar med tillhörande komponenter kan dra fördel av ett långt gott rykte, har nVent PYROTENAX ®-märkets mineralisolerade värmekablar (MI) varit industristandard i över 60 år. nVent Thermal Management kan presentera en omfattande referenslista över en mängd applikationer som använder olika teknologier för att klara varje tankvärme tillämpning.

Design flexibilitet

nVent Thermal Management levererar många teknologier anpassade till varierande temperaturområden.

 • Det optimala valet för mindre kärl eller känsliga produkter är de självreglerande värmekablarna,
 • För stora lagringstankar är serieresistiva värmekabelsystem vanligen den mest lämpade lösningen med tanke på de stora besparingarna i effektförsörjningens infrastruktur.
 • När höga effekttätheter krävs eller när de aktuella temperaturerna överskrider vad polymerkablarna klarar, bör mineralisolerade värmekabelsystem väljas.
 • Konstruktionen optimeras ytterligare av det stora utbudet av styr- och övervakningsprodukter som garanterar ett pålitligt värmesystem.
Enkel & special installation

Genom att erbjuda värmesystem bestående av värmekablar, kan värmesystem anpassas till alla former och storlekar utan att behöva tillgripa specialtillverkade produkter. Dessutom kan effekttätheten justeras med en och samma kabeltyp genom att helt enkelt justera avståndet mellan värmekablarna, standardprodukter kan då anpassas till olika applikationer.

Godkännanden

De olika teknologierna i vår produktsortiment innehar en mängd godkännanden som visar att de uppfyller många nationella och internationella standarder:

 • ATEX
 • RTN
 • IECEx

Våra värmesystem är godkända för användning i explosionsfarliga och ordinära miljöer.

Självreglerande värmekabelteknologi

nVent RAYCHEM Självreglerande värmekablar (BTV, QTVR, XTV och KTV) kan hålla temperaturer upp till 150°C och är idealiska till tankvärmning när flexibilitet krävs i design och installation.

RAYCHEM självreglerande värmekablar fungerar när:

Self-Regulating

 • Värme genereras när ström passerar genom den ledande polymerkärnan mellan ledarna.
 • När omgivningstemperaturen sjunker ökar antalet elektriska vägar genom kärnan och mer värme produceras.
 • Omvänt, när temperaturen stiger får kärnan färre elektriska vägar och mindre värme produceras.

Den här egenskapen gör att kablarna reagerar på lokala temperaturskillnader och skapar en optimal värmespridning på kärlväggen och de kan till och med överlappa varandra flera gånger utan risk för överhettning eller skador.

Kablarna

 • kan förkapas till önskad längd för enklare design och flexiblare installation.
 • har en absolut T-klassning för maximal säkerhet med avseende på explosionsfarliga miljöer utan behov av dyra temperaturbegränsare.

Dessutom erbjuder nVent Thermal Management ett brett sortiment av komponenter för en toppmodern installation, inklusive alla tillbehör som underlättar installation på kärl.


Effektbegränsande

RAYCHEM effektbegränsande värmekablar (VPL) med hög effektavgivning vid höga drifttemperaturer. Dessa flexibla värmekablar är avsedda för

Power-Limiting

 • Bibehållningstemperaturer upp till 235°C
 • Kan exponeras för temperaturer till 260°C

Effektbegränsande värmekablar är parallella värmekablar gjorda av en lindad PTC motståndslegering virad runt två parallella bussledare och omväxlande kommer i kontakt med bussledarna. Den positiva temperatur koefficientens inverkan på (PTC) på det värmande elementet reducerar avgiven effekt när omgivningens temperatur ökar.

De effektbegränsande kablarna:

 • Kan överlappas en gång
 • Kan kan förkapas till önskad längd vilket ger enklare design och flexibilitet i installation
 • Finns i två spänningsversioner, 230 Vac and 400 Vac. 400 Vac versioner medger mycket längre kretslängder medan de bibehåller alla fördelar hos en parallell värmekabel.
 • Har ingen absolut T-klassning (temperaturstabiliserande dimensionering krävs). De installeras vanligen med ett mer avancerat styr- & övervakningssystem.

Dessutom erbjuder nVent Thermal Management ett brett sortiment av komponenter för en toppmodern installation, inklusive alla tillbehör som underlättar installation på kärl.


Parallellresistiva värmekabel med konstant effekt, teknologi

RAYCHEM parallellresistiva värmekablar med konstant effekt (FMT & FHT) är kostnadseffektiva lösningar när applikationens krav inte är så kritiska.

De runda flexibla värmekablarna är klassade

 • för drifttemperaturer upp till 230°C
 • exponeras för temperaturer till 260°C
 • Parallellresistiva värmekablar med konstant effekt har en parallell konstruktion men skiljer sig från effektbegränsande värmekablar
 • De har ett Nikelkrom värmeelement som inte ändrar sin resistans med temperaturen.
 • De har konstant effektavgivning vid varierande temperatur.
 • De kan kapas till önskad längd vilket gör dem lättare att installera.
 • De har ingen absolut T-klassning, uppfyllande av T-klassificering måste göras genom temperaturstabiliserande dimensionering.
 • De finns i fasta effekter per meter, från 10 W/m upp till 40 W/m
 • De finns i två grundläggande konstruktioner:
  • FMT värmare för drifttemperaturer upp till 150°C och kan exponeras för upp till 200°C
  • FMT värmare för drifttemperaturer upp till 230°C och kan exponeras för upp till 260°C
  • FHT värmare finns också i 400 Vac utförande för mycket längre kretslängder medan de bibehåller alla fördelar hos en parallell värmekabel

De installeras vanligen med ett mer avancerat styr- & övervakningssystem och, beroende på design, temperaturbegränsare.

Dessutom erbjuder nVent Thermal Management ett brett sortiment av komponenter för en toppmodern installation, inklusive alla tillbehör som underlättar installation på kärl.


Polymerisolerade serieresistiva värmekabel

RAYCHEM XPI Polymerisolerade (PI) serieresistiva värmekablar kan användas när kretslängderna överskrider klassificeringen för för konventionella parallella värmekablar och en enda matningspunkt behövs. Den här teknologin medger kretslängder på upp till 5 km från en enda matningspunkt vilket utgör det mest ekonomiska valet om höga belastningar krävs.

PTFE i de inre och yttre isoleringslagren resulterar i mycket hög temperaturtålighet hos värmekabeln och utmärkt kemisk motståndskraft mot de mest aggressiva produkter. Isoleringshöljenas produktionsprocess håller kablarna extremt flexibla för enkel installation, skalning och förenklad ändavslutning.

Värmekablarna kan utsättas för temperaturer upp till 260°C (intermittent upp till 300°C) utan polymer försämring eller reduktion av isolationmotståndet. Typiska uteffekter ligger i området kring 30 W/m.

Förutom värmekablarna, erbjuder nVent Thermal Management också ett brett sortiment av komponenter för att skapa en toppmodern installation med pålitlig och förutsägbar funktion.

Eftersom ett serieresistiva system är beroende av den totala kretslängden, matarspänningen och elektrisk konfiguration (stjärn- eller deltakoppling), kräver varje ändring i systemet en översyn av konstruktionen.

Beroende på designmetoden (temperaturstabiliserad eller begränsad med hjälp av styrning) och användningsmiljö (explosionsfarlig eller ordinär), kan ett trace heating system kräva installation av :

 • multipla sensorer
 • temperaturbegränsare
 • eller extra larmindikatorer

Därför används serieresistiva värmekabelsystem vanligen med mer sofistikerade styrsystem.


Mineralisolerade serieresistiva värmekabelsystem

nVent PYROTENAX®Mineralisolerade (MI) värmekablar är serieresistiva värmekablar och lämpade för drifttemperaturer upp till 600°C och / eller exponeringstemperaturer för upp till 650°C.

Mineralisolerade värmekablar är den idealiska lösningen när tillämpningens temperatur- och effektbehov överstiger kapaciteten hos självreglerande, effektbegränsande och polymerisolerade värmekablar.

Mineralisolerade värmekablar består av en eller två ledare inbäddade i en mycket dielektrisk magnesiumoxidisolering omgiven av ett metallhölje, kan levereras med HDPE eller FEP för förstärkt korrosionsskydd (kan bara fås för kopparmantlade kablar). Konstruktionen ger MI värmekablar en överlägsen styrka i dynamiska skär- och krosstester. Speciella anlöpningsprocesser maximerar flexibiliteten vilket underlättar hanteringen på plats.

nVent Thermal Management erbjuder enkelledade MI värmekablar med ett stort antal olika material i höljet:

 • Koppar
 • Koppar-nickel
 • Rostfritt stål(AISI 321)
 • Inkonel 600
 • Alloy 825

Val av olika höljen erbjuder fördelen att kunna välja det mest passande höljet. Baserat på miljöparametrar (korrosion) och förmågan att utstå extrema temperaturer klarar dessa höljen processtemperaturer. Men också för att medge högre uteffekt eftersom högre effekt översätts direkt till högre temperatur i höljet.

Tvåledade MI värmekablar finns bara tillgängliga i Alloy 825. Att använda tvåledad värmekabel ger en betydande teknisk fördel när utrymmet är knappt eller när hög resistans krävs. (t.ex. instrumentlinjer med hög temperatur, korta avstick). Dessutom reduceras installationstiderna eftersom bara halva längden värmekabel behövs jämfört med ekvivalent enkelledad värmekabel.

Eftersom höljet är av metall måste skarvar till kallkabel svetsas eller lödas. nVent Thermal Management erbjuder skarvar med laser svetsning . Den teknologin är tillgänglig för alla:

 • Rostfritt stål
 • Inkonel 600
 • Alloy 825

Därigenom uppnås maximal kontroll över svetsprocessen. Resultatet är en mycket högkvalitativ och extremt pålitlig skarv som tillåter att värmekablarna används vid högre temperaturer och / eller belastningar än konventionella handgjorda silverlödda skarvar.

nVent Thermal Management Provides Single Source Heat Management System for Biodiesel Terminal in Canada
Key Challenges
Biodiesal-Canada-tank.jpg

A Large Global Gas & Oil company decided to expand their biodiesel terminal in Winnipeg, Manitoba, in order to store B100, a pure biodiesel product. As biodiesel has a higher gel point than regular diesel, it requires a more precise temperature.

Solution

nVent Thermal Management provided a complete turnkey heat management system (HMS) for the piping as well as the heat tracing and insulation of the tank. The project was managed out of the Kitchener Services office in Canada and they utilized resources and talent from service centers in Houston and Edmonton to complete the project on schedule.

Products

The project entailed a detailed heat tracing design in combination with insulation on the B100 tank. nVent RAYCHEM XTV heating cable was used for its design flexibility to maintain an accurate temperature; nVent TRACER Trac-Loc, a vertical lock-seam tank insulation system, was used to insulate the tank.

Solution

The comprehensive design was easily integrated within the customer’s timeframe and provided the accuracy required.

Relaterade produkter

Connection and Protection