Värmekabelsystem för snö- och isfria markytor såsom ramper, trappor och uppfarter

Is och snö på markytor kan orsaka onödiga olyckor. Vi har smarta värmekabellösningar för säker och effektiv snösmältning av markytor.

 • Is och snö på ramper, lastkajer, trappor och andra åtkomstvägar till en byggnad kan orsaka onödiga olyckor. Våra värmekabelsystem för snösmältning är robusta, pålitliga och konstruerade för att tåla krävande installationsmiljöer och klarar en mängd olika användningsområden: Körramper, infarter, lastkajer och utanför portar
 • Gångbanor
 • Trappor och entréer

Kompletta värmekabellösningar för is- och snöfria markytor

Våra produkter har tagits fram för att klara även de tuffaste installationsförhållandena och vi har lösningarna för alla dina behov.. :

värmekablar och värmemattor

För betong eller sandbädd
 • robust självbegränsande värmekabel för armerade betongramper eller i sand under stenbeläggningar
  EM2-XR
 • Snösmältningsmatta med konstant effekt för exempelvis hjulspår och gångstråk
  EM2-CM
 • Standardslingor med konstant effekt för anslutning till 400 V som lämpar sig för r större ytor och trappor
  EM4-CW
Asfalt, betong eller sandbädd
 • temperaturtålig och robust mineralisolerad värmekabel med konstant effekt i färdiga längder EM2-MI

Reglersystem

 • kontrollenhet för temperatur- och fuktreglering Raystat-M2
 • digital kontrollenhet för temperatur och fuktreglering
  VIA-DU-20
 • färdigkopplade automatikskåp som innehåller kontrollenhet Raystat-M2, avsedd för temperatur- och fuktreglering, samt huvudbrytare, jordfelsbrytare, och säkringar. Markgivaren ingår ej, beställs separat. färdigkopplade automatikskåp med kontrollenhet Raystat-M2/Snowfree kontroll- och övervakningssystem för upp till 260 kretsar ACS-30

installationstillbehör

Vintersäkra markytor för tryggare utomhusmiljö

När du använder våra nVent RAYCHEM produkter kan du känna dig trygg. Vi har mer än 40 års erfarenhet av tillverkning av självbegränsande värmekablar, och där över 20 000 kilometer kabel har installerats över hela världen.


Relaterade produkter

 • no related productsInga relaterade produkter
Visa mer
Connection and Protection