Processtemperaturreglering

Ett väl valt industriellt varmhållningssystem kan hålla temperaturen på en vätska vid önskat värde över ett stort temperaturområde, beroende på den specifika processens eller anläggningens krav.

Varmhållning av process – Reglering av ett komplett värmesystem

nVent Thermal Management erbjuder varmhållning som ett komplett reglersystem som inkluderande val av tekniskt lämplig värmekabelteknologi för rör och reglersystem, utöver nyckelfärdig service. Process-Temperature-Industrial.jpg

Värmekabelsystem
 • Elektrisk värmekabel – värmekablar som bibehåller temperaturen på stillastående vätskor genom att ersätta värmeförlusten genom isoleringen på rör, kärl och tillhörande utrustning.
 • Reglersystem – enheter som termostater, reglerenheter och elpaneler som övervakar och/eller reglerar värmekabel för att bibehålla temperaturen på vätskan i värmekabelförsedda rör.
 • Komponenter och tillbehör – för att göra elektriska anslutningar och slutföra en komplett installation såsom ändavslutningar, glasfibertape och varningsetiketter.
Service

nVent Thermal Management kan leverera komponenterna, konstruera och designa, installera och underhålla hela systemet.

Våra produkter tillsammans med vår service på plats erbjuder en integrerad varmhållningslösning som är strategiskt planerad och utförd för ett optimalt varmhållningssystem.
Genom hantering och utförande av alla aspekter av värmekabelsystemets design och installation, skapar vi ett enda användargränssnitt till ditt projekt team.

17_ProcessTempMaintenance_ind_thumbnail.jpg

Varmhållning av rör är viktig för varmhållna processflöden som förväntas ha stagnerande flöden under längre perioder.

Beroende på anläggning kan du behöva bibehålla temperaturen på en vätska i ett rör över en viss minimumtemperatur för att :

 • Transportera vätskan
 • Använda vätskan i en reaktion
 • Förhindra kristallisation eller nedbrytning av vätskan
 • Säkert stänga av processen
 • Bevara vätskans egenskaper
Pålitliga system för varmhållning

Ett rör med värmekabel ersätter värmeförlusten genom isoleringen och håller röret och vätskan vid den önskade temperaturen.

Genom att bibehålla vätskor inom det specificerade temperaturområdet kan du:

 • kostnadseffektivt transportera vätskor från en plats till en annan,
 • driva processer med maximal effektivitet
 • säkert starta/stänga av processer.
Varmhållningssystem - service

Ett korrekt konstruerat värmestyrsystem är komplicerat. Att arbeta med oss som värmekabelexperter erbjuder många fördelar:

 • Nyckelfärdiga lösningar
 • Projektledning genom alla faser av ditt värmekabel projekt: du håller tidplanen
 • Optimala värmekabelsystem ger dig många bekymmersfria drifttimmar.
 • Global organisation med ett komplett utbud av värmekabelsystem
 • Överlägsen teknisk support
 • Projektgenomföring med beprövade strategier
 • Hög säkerhetsstandard
Självreglerande teknologi

nVent RAYCHEM självreglerande värmekablar justerar automatiskt sin uteffekt för att kompensera för rörets temperaturväxlingar.

RAYCHEM självreglerande värmekablar:

Self-Regulating

 • Kan användas för komplex rördragning, plaströr och för rör med/utan ångrengöring
 • Ger jämnare rörtemperaturer och har en egensäkerhet med sina ovillkorliga T-klassningar
 • Kan tillkapas på plats
 • Kan överlappas vid ventiler, flänsar och instrument för enklare installation
 • Inkluderar RAYCHEM toppmoderna anslutningssatser som är lätta att installera, kräver inget tillstånd för heta arbeten och innehåller inga farliga ämnen som t.ex. silikoner

Effektbegränsande teknologi

RAYCHEM effektbegränsande värmekablar är idealiska för anläggningar med varmhållning som kräver hög uteffekt och/eller där exponeringstemperaturen är hög. RAYCHEM självreglerande värmekablar:

Power-Limiting

 • Tål att utsättas för temperaturer till 260°C med frånslagen spänning
 • Kan användas för spänningar upp till 480 V
 • Reglerar sin uteffekt beroende på rörtemperaturen
 • Kan kapas på plats
 • Kan överlappas en gång för enklare installation
 • Inkluderar RAYCHEM toppmoderna anslutningssatser som är lätta att installera, kräver inget tillstånd för heta arbeten och innehåller inga farliga ämnen som t.ex. silikoner

Mineralisolerad (MI) teknologi

nVent PYROTENAX mineralisolerad värmekablar är utmärkta vid hög uteffekt, hög exponeringstemperatur eller där miljön kräver extrem tålighet mot korroderande ämnen. PYROTENAX mineralisolerade värmekablar:

MI-Cable

 • Ger en uteffekt på upp till 200 watt per meter
 • Är förterminerade vilket ger enkel installation
 • Är godkända för användning i explosionsfarliga och ordinära miljöer
 • Kan användas för spänningar upp till 600 V
 • Är särskilt lämpade för hårda miljöer
 • Klarar en maximal bibehållningstemperatur på 550°C och en maximal exponeringstemperatur på 650°C
 • Kan tillverkas för högre temperaturer vid specialorder

Polymerisolerade (PI) teknologi

RAYCHEM polymerisolerad (PI) serieresistiva värmesystem är särskilt lämpade för längre värmekretsar (t.ex. >250 m), upp till flera kilometer PI kablarna :

 • Finns med en stor spännvidd av resistanser
 • Kan användas för kontinuerliga temperaturer upp till 260°C och intermittenta exponeringstemperaturer på upp till 300°C.
 • Har PTFE isolering för enastående temperatur och kemisk tålighet
 • Ger signifikant längre livslängd
 • Kan lätt termineras på plats

Reglersystem

RAYCHEM reglersystem är konstruerade speciellt för anläggningar med varmhållning av processer.
RAYCHEM regler- och övervakningsprodukter:

 • Finns i versioner från en mekanisk termostat med panel till vår modernaste NGC produktlinje som kan känna av upp till 8 processtemperaturer för varje individuell reglerkrets.
 • Inkluderar sofistikerade reglermetoder, övervakning av kretsar, prestanda, jordfelsströmar och jordfelsskydd
 • Kan fjärrövervakas från en avlägsen plats som ansluts via gränssnitt till RAYCHEM Supervisor mjukvara.

Regler- och övervakningslösningar för varmhållning av processanläggningar inkluderar:

 • Lokal - Dedikerad till en individuell krets nära värmekabelns matning övervakar och/ eller reglerar dessa enheter på rörtemperaturen som mäts på kretsen.
 • Distribuerat – Paneler för flera kretsar strategiskt placerade i en anläggning för att samla ett antal värmekabelkretsar. Placeringen av dessa paneler reducerar den totala installerade kostnaden genom att reducera längderna på matningskablarna.
 • Centraliserat – Paneler för flera kretsar placerade i kontrollrum. Kostnadsbesparingarna på regleringen här blir uppenbara när den har en hög koncentration av värmekabelkretsar på en liten yta.
Expertis inom värmekabelsystem för råoljeledningar säkerställer flödet vid raffinaderi i Kalifornien
Tesoro.jpg
Viktiga utmaningar

Tesoro Refinery in Martinez, Kalifornien behövde värma sin pumpstation och transportledning med värmekabel för att garantera råoljeflödet från lossningshamnen till en antal lagringstankar. Detaljerade konstruktionsritningar för värmekabel fanns inte och projektet visade sig vara komplicerat på grund av den krångliga ventil- och rördragningen vid pumpstationen. Kunden hade en kort deadline varför han kontaktade nVent Thermal Management.

Lösning

Beroende på de varierande rördimensionerna, det stora antalet större och mindre ventiler och de stränga varmhållningskraven behövdes kreativa lösningar och flexibilitet i värmekabel designen för att möta kundens behov. nVent Thermal Management ingenjörer besökte raffinaderiet och gjorde en design genom att mäta rördimensioner och konstruera värmekabelsystemet på plats. De samarbetade med den lokala personalen på raffinaderiet för att definiera de nödvändiga spänningsmatningarna, matningspunkternas placering, nödvändiga regler- och övervakningslösningar och värmekabelrekommendationer.

Produkter

Med vår erfarenhet av råoljeledningar och marina anläggningar kunde vi utveckla en lämplig och kostnadseffektiv lösning för Tesoro Refinery. nVent RAYCHEM XTV självreglerande värmekabel specificerades för alla rör för att minimera installationskostnaderna och uppfylla kraven på varmhållning. RAYCHEM 920 regler- & övervakningspaneler kombinerades med transformatorer och ett matningssystem i en fristående skid för att reducera installationstid och kostnader på plats.

Fördelar

Installationen färdigställdes i överensstämmelse med nVent TRACER säkerhetsstandarder vilket resulterade i en 100% säkerhet för projektet. Tillsammans med installationen av värmekabelsystemet som utfördes av erfarna hantverkare, fick Tesoro en Varma Rör Garanti som en försäkran på installationens kvalitet. Erfarenhet, kreativitet och flexibilitet var huvudpunkterna vid färdigställandet av det här projektet för Tesoro Refinery.

Relaterade produkter

Connection and Protection