nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Pentair Thermal Management blir nVent
- ett innovativt företag som öppnar nya möjligheter

RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX och TraceTek. Pålitliga varumärken som nu är en del av nVent Thermal Management.

Vår nya hemsida är under konstruktion och kommer att lanseras januari 2019. Tills dess finner du information om oss och våra produkter, på vår befintliga hemsida.

För mer information om nVent:
Ladda ned pressmeddelande
Besök nVent.com
(just nu på engelska)

Processtemperaturreglering

Ett väl valt industriellt varmhållningssystem kan hålla temperaturen på en vätska vid önskat värde över ett stort temperaturområde, beroende på den specifika processens eller anläggningens krav.

Varmhållning av process – Reglering av ett komplett värmesystem

nVent Thermal Management erbjuder varmhållning som ett komplett reglersystem som inkluderande val av tekniskt lämplig värmekabelteknologi för rör och reglersystem, utöver nyckelfärdig service.Process-Temperature-Industrial.jpg

Värmekabelsystem
  • Elektrisk värmekabel – värmekablar som bibehåller temperaturen på stillastående vätskor genom att ersätta värmeförlusten genom isoleringen på rör, kärl och tillhörande utrustning.
  • Reglersystem – enheter som termostater, reglerenheter och elpaneler som övervakar och/eller reglerar värmekabel för att bibehålla temperaturen på vätskan i värmekabelförsedda rör.
  • Komponenter och tillbehör – för att göra elektriska anslutningar och slutföra en komplett installation såsom ändavslutningar, glasfibertape och varningsetiketter.
Service

nVent Thermal Management kan leverera komponenterna, konstruera och designa, installera och underhålla hela systemet.

Våra produkter tillsammans med vår service på plats erbjuder en integrerad varmhållningslösning som är strategiskt planerad och utförd för ett optimalt varmhållningssystem.
Genom hantering och utförande av alla aspekter av värmekabelsystemets design och installation, skapar vi ett enda användargränssnitt till ditt projekt team.


Relaterade produkter

Connection and Protection