Frostskydd av rörledningar

nVent Thermal Management erbjuder kompletta värmesystem för Frostskydd för att möta diverse behov hos många olika industrier: olja och gas, allmännyttan, petrokemi, specialkemi, papper och pappersmassa och läkemedel. Pipe-Freeze-Protection-Industrial.jpg

Vatten, och vätskor som innehåller betydande mängder vatten expanderar när det fryser. Expansionen kan orsaka att rör går sönder—vilket leder till sakskador eller produktionsavbrott, eller till att personalens säkerhet riskeras.

 • Ett fruset vattenrör kan leda till en kritisk process—som ett fruset rör i reningsverk eller kyltorn kan stänga hela driften och orsaka mångmiljonskador.
 • Ett fruset rör till en nöddusch kan riskera personalens säkerhet vid olycksfall med farliga kemikalier.

Vi erbjuder olika system för frostskydd av rör och använder varierande teknologier lämpliga för explosionsfarliga och ordinära miljöer.

Frostskydd för rör – Lättanvända produkter eller ett Kompletta värmeregleringssystem

nVent Thermal Management erbjuder frostskydd för rör som kompletta värmeregleringssystem inkluderande val av tekniskt lämplig värmekabel för rör och avancerat styrsystem, utöver nyckelfärdig service.

Värmekabel System
 • Elektriska värmekablar – Värmekablar som håller temperaturen på stillastående vätskor genom att ersätta värmeförlusten genom isoleringen på rör, kärl och tillhörande utrustning.
 • Avancerade reglersystem –bibehåller vätskans temperaturen genom ett värmekabelförsett rör.
 • Komponenter och tillbehör – för att göra elektriska anslutningar och slutföra en komplett installation såsom ändavslutningar, glasfibertejp och varningsetiketter.
Tjänster

18_PipeFreeze_ind_thumbnail.jpg

Pålitliga system för frostskydd av rör

Ett värmekabelförsett rör ersätter värmeförlusten genom isoleringen för att hålla rörets och vätskans temperaturer över fryspunkten. Således är värmekabel nödvändigt som frostskydd för rör som förväntas ha stillastående vätskor under längre perioder.
nVent RAYCHEM självreglerande system har specificerats av många ingenjörer världen över och föredras av lika många installatörer för att de är så lättanvända.

Värmeregleringssystem service

Ett korrekt konstruerat värmereglersystem är komplext. Låt våra experter på nVent TRACER förse dig med nyckelfärdiga lösningar och projektledning genom alla faser av ditt värmekabelprojekt för att se till att du håller tidplanen och får ett optimalt värmekabelsystem som ger dig många bekymmersfria drifttimmar

Global erfarenhet

nVent Thermal Management är en global organisation med en komplett linje av värmekabelsystem, överlägset tekniskt understöd , beprövade strategier för projektgenomföring och hög säkerhetsstandard , vilket gör oss till en ideal partner för våra kunder runt om i världen som drar nytta av vår erfarenhet, våra produkter och vår service för att uppfylla deras behov av värmeregleringssystem.

Självreglerande teknologi

nVent RAYCHEM självreglerande värmekablar justerar automatiskt sin uteffekt för att kompensera för rörets temperaturväxlingar. Dessa kablar:


RAYCHEM värmekablar:

Self-Regulating

 • Kan användas för komplex rördragning, plaströr och för rör med/utan ångrengöring
 • Erbjuder maximal konstruktionsflexibilitet och pålitlighet för värmekabelanläggningar med rörlängder upp till 250 m och drifttemperaturer på upp till 150°C.
 • Resulterar i jämnare rörtemperaturer
 • Är i grunden temperatursäkra med sina ovillkorliga T-klassningar
 • Kan tillkapas på plats
 • Kan överlappas vid ventiler, flänsar och instrument för enklare installation
 • Kräver inget tillstånd för heta arbeten
 • Inklusive RAYCHEM installationssatser som är enkla att installera

Effektbegränsande teknologi

RAYCHEM effektbegränsande system för Frostskydd av rör ger högre uteffekt vid förhöjda temperaturer än självreglerande system och kan utsättas för högre temperaturer.


RAYCHEM värmekablar

Power-Limiting

 • För rörlängder upp till 250 m
 • för drifttemperaturer upp till 230°C
 • Kan användas för spänningar upp till 480 V
 • Kan tillkapas på plats
 • Reglerar sin uteffekt beroende på rörtemperaturen
 • Kan överlappas en gång för enklare installation
 • Inklusive RAYCHEM installationssatser som är lätta att installera och inte kräver tillstånd för hett arbete tillstånd
 • Kräver inte RTV silikoner, vilket kan vara riskfyllt under installation

RAYCHEM Polymerisolerad teknologi
 • RAYCHEM polymerisolerad (PI) serieresistiva värmesystem är särskilt lämpade för längre värmekretsar(t.ex. >250 m)
 • För kontinuerliga temperaturer upp till 260°C och intermittent exponering upp till 300°C.
 • Beroende på applikation kräver de normalt mer avancerade relgersystem.

Mineralisolerad (MI) teknologi

nVent PYROTENAX mineralisolerade (MI) serieresistiva värmesystem rekommenderas för tillämpningar med temperaturer upp till 800°C. De klarar de hårdaste industriella miljöer och offereras i ett urval av konstruktioner som vardera har en komplett sats av kompatibla komponenter och tillbehör.


PYROTENAX mineralisolerade kablar

MI-Cable

 • Ger upp till 200 W/m uteffekt
 • Är förterminerade vilket ger enkel installation
 • Är godkända för användning i explosionsfarlig och ordinära miljö
 • Kan användas för spänningar upp till 600 V
 • Är särskilt lämpade för hårda miljöer
 • Tillåter en maximal bibehållningstemperatur på 550°C och en, maximal exponering på 650°C
 • Kan tillverkas för högre temperaturer vid specialorder

Konstanteffekt parallell teknologi

Konstanteffekt parallella värmesystem erbjuder ett ekonomiskt alternativ och behåller fördelen av att kunna kapas på plats. Genom deras konstanta uteffekten kan säkringarnas storlek reduceras i jämförelse med självreglerande värmesystem.

 • För rörlängder upp till 200m
 • för drifttemperaturer upp till 200°C

Beroende på applikation kräver de normalt mer avancerade relgersystem.


Avancerade relgersystem

Våra avancerade relgersystem från RAYCHEM erbjuder de modernaste reglerlösningarna konstruerade exklusivt för användning med värmekabelsystem för frostskydd av rör.


RAYCHEM Övervaknings- och reglerprodukter
 • Inkluderar elektroniska och mekaniska termostater för enkel till/från reglering
 • Kan mäta omgivningstemperaturer och är avsedda att styra individuella kretsar, eller för styrning av ett värmekabelsystem (HPTG som aktiverar ett antal kritiska kretsar).
 • Inkluderar förfinade NGC styrningar som erbjuder övervakning av kretsprestanda, integritet och jordfelsström och skydd.

Hur vi reglerar och övervakar ditt frostkyddssystem för rör
 • Distribuerade system – Det här är ett panelsystem för flera kretsar som är strategiskt placerat runt om i en anläggning för att insamla värmekabelkretsar. Den strategiska placeringen av dessa paneler bidrar till att reducera systemets totala kostnad genom att reducera kabellängder. Det i sin tur reducerar spänningsfall och materialbehov för projektet.
 • Centraliserade system – Systemet använder en regler- och övervakningsplats som ensam reglerar en hel grupp av värmekabelkretsar. Dessa system är idealiska när det är nödvändigt att kunna aktivera flera kretsar från en plats.
 • Lokala system - Den här enheten är bunden till en enda krets placerad i närheten av värmekabelanslutningen. Dessa enheter kan reglera och övervaka värmekabelsystemet baserat på omgivningstemperaturen vid platsen.
Optimerat värmeregleringssystem minskar kostnader vid en anläggning för etanolproduktion
Utmaningen
BP-Ethanol.jpg

Bridgeport Etanol är en grön produktionsanläggning i Nebraska med 150 miljoner liter etanol per år. Anläggningens värmeapplikation behövde modifieras för att inkludera frostskydd av vattenrör, tankvärmning och varmhållning av processtemperatur för sirap, ensilage och kaustikledningar. Kunden anlitade nVent Thermal Management team för nVent TRACER Turnkey Solutions för projektet i maj 2008.

Lösning

Teamet konstruerade, producerade och installerade hela det värmeregleringssystem (HMS) som krävdes vid Bridgeport Ethanol. Teamet installerade ett komplext och varierande urval av nVent RAYCHEM regler- och övervakningslösningar för att reducera antalet erforderliga kretsar till 35. Och därigenom kunde teamet reducera den totala kostnaden för värmeregleringssystemet vid Bridgeport Ethanol.

Produkter

Produkterna som användes var bland annat RAYCHEM 200NG med PASC (Proportional Ambient Sensing Control) för frostskydd av rörledningar och breda temperaturhållningsapplikationer. Med PASC är spänningen till värmekabeln proportionellt baserad på omgivningstemperaturen.

Teamet för TRACER Turnkey Solutions valde också en kombination av RAYCHEM 920 och det lokala reglersystemet HTPG för att reglera och övervaka fjärrkretsar för såväl tankvärmning som frostskydd av vattenledningarna. Dessa platser var 240 m resp. 140 m från den centrala styrpanelen och skulle ha krävt 2/0 försörjningskablar på grund av spänningsfallet.

Dessutom valde teamet RAYCHEM 200NI med linjeavkännande reglering för de kritiska varmhållningsapplikationerna. För att reducera kostnaden för givarkablar till PT100 använde vi RAYCHEM-teknologi för Power Line Interface (PLI) och Smart End Seals (SES) för att överföra temperatur och driftdata över värmekablarnas matningsledare.

Fördelar

Projektet slutfördes framgångsrikt i november 2008. Genom att använda PASC-algoritmen kunde teamet för TRACER Turnkey Solutions minska driftkostnaderna vid Bridgeport Ethanol med 75 procent jämfört med den konventionella omgivningsavkännande regleringen. Kostnaderna för kanaler och ledningsdragning kunde också i hög grad reduceras genom att använda ett lokalt reglersystem, och användningen av RAYCHEM PLI-teknologi eliminerade den beräknade kostnaden på 40 000 dollar för RTD-ledningsdragning.

Relaterade produkter

Connection and Protection