nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Pentair Thermal Management blir nVent
- ett innovativt företag som öppnar nya möjligheter

RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX och TraceTek. Pålitliga varumärken som nu är en del av nVent Thermal Management.

Vår nya hemsida är under konstruktion och kommer att lanseras januari 2019. Tills dess finner du information om oss och våra produkter, på vår befintliga hemsida.

För mer information om nVent:
Ladda ned pressmeddelande
Besök nVent.com
(just nu på engelska)

Frostskydd av rörledningar

nVent Thermal Management erbjuder kompletta värmesystem för Frostskydd för att möta diverse behov hos många olika industrier: olja och gas, allmännyttan, petrokemi, specialkemi, papper och pappersmassa och läkemedel.Pipe-Freeze-Protection-Industrial.jpg

Vatten, och vätskor som innehåller betydande mängder vatten expanderar när det fryser. Expansionen kan orsaka att rör går sönder—vilket leder till sakskador eller produktionsavbrott, eller till att personalens säkerhet riskeras.

  • Ett fruset vattenrör kan leda till en kritisk process—som ett fruset rör i reningsverk eller kyltorn kan stänga hela driften och orsaka mångmiljonskador.
  • Ett fruset rör till en nöddusch kan riskera personalens säkerhet vid olycksfall med farliga kemikalier.

Vi erbjuder olika system för frostskydd av rör och använder varierande teknologier lämpliga för explosionsfarliga och ordinära miljöer.

Frostskydd för rör – Lättanvända produkter eller ett Kompletta värmeregleringssystem

nVent Thermal Management erbjuder frostskydd för rör som kompletta värmeregleringssystem inkluderande val av tekniskt lämplig värmekabel för rör och avancerat styrsystem, utöver nyckelfärdig service.

Värmekabel System
  • Elektriska värmekablar – Värmekablar som håller temperaturen på stillastående vätskor genom att ersätta värmeförlusten genom isoleringen på rör, kärl och tillhörande utrustning.
  • Avancerade reglersystem –bibehåller vätskans temperaturen genom ett värmekabelförsett rör.
  • Komponenter och tillbehör – för att göra elektriska anslutningar och slutföra en komplett installation såsom ändavslutningar, glasfibertejp och varningsetiketter.
Tjänster
 

Relaterade produkter

Connection and Protection