Varmhållning långa rör

Industriell varmhållning av långa ledningar krävs for att garantera att vätskor transporteras på ett kostnadseffektivt sätt över långa avstånd.

Typiska långa anläggningar med värmekabel inkluderar:

 • Transfer ledningar mellan processanläggningar, till lagringtankar, hamn, in- eller utlastning.
 • Frostkydd eller temperaturhållning på tankfarmer och kajer för havstransport
 • Förebyggande av kondensation och koagulation i filter, etc…

Utan varmhållning kan följande problem resultera i miljö och sakskador:

 • Vätskor blivit för viskösa
 • Gaser kondenserar
 • Vätskor fryser med rörskador som resultat

Svårigheten med långa rörvärmesystem beror på behovet av långa elektriska kretsar, vanligen med en enda matningspunkt.
I varmhållning av långa ledningar har flera utmaningar som:

 • Stora rördiametrar
 • Höjdförändringar längs linjen
 • Avlägsna lägen
 • Avsaknad av spänningsmatning längs ledningen

För förisolerade rör tillkommer ytterligare utmaningar:

 • Kanaldragning
 • Bristande isolering kring rörskarvarna
 • Dragning av långa kabellängder genom kanalerna
 • Svåråtkomliga anslutningssatser
Varmhållning av långa rörledningar – Ett komplett värmeregleringssystem

nVent Thermal Management erbjuder ett brett sortiment av lösningar för varmhållning av långa ledningar som ett komplett varmhållningssystem inkluderande val av lämplig värmekabel, reglersystem-teknologi och service på plats förutom nyckelfärdiga leveranser.

Värmekabelsystem
 • Värmekablar som håller temperaturen på flytande vätskor genom att ersätta värmeförlusten genom isoleringen på rör, kärl och tillhörande utrustning.
 • Regler- och övervakningslösningar - hjälper till att hålla temperaturen på vätskan genom ett varmhållet rör.
 • Komponenter och tillbehör – för att göra elektriska anslutningar och slutföra en komplett installation såsom ändavslutningar, glasfibertape och varningsetiketter.
Service
 • Ingenjörs- och konstruktionstjänster
 • Inköp och tillverkning
 • På plats service
 • Service efter installation

Vi kan leverera individuella komponenter, ge teknologisk service och design och kan till och med installera och underhålla hela systemet.

När våra värmekabelprodukter kombineras med vår service på plats, får du en integrerad lösning som är strategiskt planerad och utförd för ett optimalt värmesystem. Genom hantering och utförande av alla aspekter av heat trace systemets design och installation, skapar vi ett enda användargränssnitt till ditt projekt team.

Olika teknologier tillåter kretslängder upp till 25 km

Att lägga till matningspunkter kan drastiskt höja kostnaden för en värmekabel installation. Beroende på önskade kretslängder erbjuder vi varmhållning av långa ledningar med olika teknologier:

 • nVent PYROTENAX Mineralisolerade kablar upp till 5 km
 • nVent RAYCHEM polymerisolerade serieresistiva värmekablar för medium till höga temperaturer upp till 5 km
 • nVent TRACER skineffekt värmekablar för mycket långa ledningar upp till 25 km
Anpassad support för att minimera kostnaden
 • Anpassade rörstöd
 • Anpassade system för spänningsfördelning
 • Optimerade isoleringssystem och prefabricerade/ förisolerade system
Avancerade system för lämplig reglering & övervakning av långa ledningar

Eftersom varmhållning av långa system använder värmekabel med konstant effekt så är valet av ett bra reglersystem mycket viktigt och kan drastiskt påverka systemets prestanda

Godkännanden

De olika teknologierna i vårt sortiment har ett brett urval av godkännanden som ATEX, RTN, IECEx och många fler industriella eller nationella standarder.

Designkapaciteter

nVent Thermal Management disponerar designcentra över hela världen som har kapacitet att fördela ut designen av värmekabel över flera discipliner för att garantera det optimala värmekabelsystemet.
Våra ingenjörer har tillgång till olika mjukvaruverktyg som anses vara ledande standard inom industrin, som TraceCalc Pro eller det kompletta 3-D design paketet TRACER Lynx .

Varmhållning av långa system kan vara komplexa att designa och installera. nVent Thermal Management erbjuder flera teknologier att välja från för varmhållning av långa ledningar, vilket ger dig den bästa kostnadsoptimeringen för projekt. Varmhållning av långa ledningar - teknologierna är:


Polymerisolerad teknologi

nVent RAYCHEM Polymerisolerade (PI) serieresistiva värmekablar är den rätta lösningen när en enda matningspunkt krävs och kretslängden överstiger de specificerade värdena för konventionella parallellkablar för längder upp till 5 km. Tack vare PTFE i den inre och yttre isoleringen kan kablarna:

 • Användas för temperaturer upp till 250°C (300°C intermittent), utan nedbrytning av polymeren
 • Användas när önskad effekt är omkring 30 W/m.
 • Installeras enkelt och termineras på plats.
 • Motstår aggressiva kemiska substanser

Mineralisolerad teknologi

nVent PYROTENAX mineralisolerade (MI) värmesystem bör väljas när temperaturerna och/eller uteffekterna överstiger polymerkablarnas kapacitet.

MI-Cable

 • Mycket höga uteffekter upp till 300 W/m och mer
 • Extrema exponeringstemperaturer, som t.ex. 600°C och mer.
 • Kan fås med HDPE eller FEP för extra korrosionsskydd
 • Enkelledare i ett flertal mantlar (koppar-nickel, rostfritt stål (AISI 321), Inkonel 600 och Alloy 825)
 • Tvåledare i Alloy 825 endast
 • Förterminerade mineralisolerade värmekablar
 • Lasersvetsade anslutningar för optimal kvalitet

Skineffekt värmesystem

FlowAssurance-STS-Thumbnail.jpg

RAYCHEM STS värmesystem är ett mångsidigt värmesystem som är idealiskt för att leverera värme för medel till långa rörledningar upp till 25 km.

Anläggningar inkluderar:

 • Materialtransportledningar
 • Snö och is smältning
 • Varmhållning av tankfundament
 • Transportledningar under vatten
 • Prefabricerade, förisolerade ledningar

Som industriledare inom värmekabelsystem med en enda matningspunkt erbjuder vi nyckelfärdiga skineffekt lösningar.


Avancerade reglersystem

nVent Thermal Management offererar ett antal RAYCHEM avancerade reglersystem speciellt designade för långa varmhållna ledningar. RAYCHEM styr- och övervakningsprodukter:

 • Kundanpassade matningssystem, trefasig strömövervakning med brytkapacitet för höga strömmar resulterar i pålitligare och mer optimerade värmesystem
 • Kan känna av upp till åtta processtemperaturer för varje individuell reglerkrets
 • Kretsen kan regleras av lägsta, medelvärde eller förutbestämd givaringång
 • Inkluderar sofistikerade reglermetoder med övervakning av krets, prestanda, jordfelsström och jordfelsskydd

För vissa speciella applikationer erbjuder nVent Thermal Management också temperaturavkänning via fiberoptik för mätning av temperaturen längs ledningen med 1 meters upplösning och 1ºC känslighet.

Optimerat värmeregleringssystem garanterar säker svaveltransport vid stor LNG-anläggning
Utmaningar

> QatargasSulphur Transfer Line project består av en 35 km, dubbel, 12 tum svavel ledning byggd för transport av smält svavel från 11 produktionsplatser till en anläggning för svavelpellets. Utmaningarna med värmesystemet inkluderade:

 • Det snäva temperaturområdet från 125ºC till 145ºC för smält svavel med ett börvärde på 135ºC längs ledningens hela längd.
 • En stor svavel ledning utomhus med betydande vikt, flera flödesvägar och vertikala expansionsböjar var 150:e meter.
 • Kapacitet att smälta och värma stelnat svavel utan att orsaka överhettning eller överexpansion.
 • Ett 100 % redundant värmeregleringssystem för rörledningen.
Lösning

För att möta kraven från denna utmanande långa varmhållna ledning använde nVent Thermal Management följande värmeregleringssystem:

 • nVent TRACER skineffekt värmesystem, med sin egensäkerhet, som har höga exponeringstemperaturer och effektiv värmeöverföring till rörledningen.
 • Modernaste nVent RAYCHEM regler- och övervakningssystem med vakuumkontaktorer.
 • Finita element analys för att bestämma temperaturprofil på svavlet över rörets tvärsnitt.
 • Temperaturavkänning baserad på fiberoptik som ger rörledningens temperaturprofil kontinuerligt vid varje meter med 1ºC noggrannhet över hela längden.
 • Flera effektsteg på värmen med 70% av installerad effekt för normala driftförhållanden och 100% av den installerade effekten för uppvärmning/ smältning.
 • Isoleringssystem i flera lager med ett innerlager av högtemperatur expanderad perlite, lastbärande skum med slutna celler i ett ytterlager och UV resistent yttermantel.
 • Full service med materialinköp, projektledning, byggnad och drifttagning av ledningen.
Produkter

TRACER skineffekt värmesystem, RAYCHEM regler- och övervakningssystem.

Fördelar

nVent Thermal Management kapacitet att konstruera och integrera flertal teknologier med sin expertis inom konstruktion och uppstart av värmeregleringssystem resulterade i en varm svavelledning i världsklass, säker, pålitlig och effektiv med följande fördelar:

 • TRACER skineffekt värmesystem minimerar inte bara antalet kretsar utan resulterar i bättre värmeledning och låg temperaturskillnad mellan röret och kabelmanteln, vilket leder till en säkrare varmhållning av en lång ledning.
 • Den finita element analysen och RAYCHEM regler- och övervakningslösning garanterade att svaveltemperaturerna inte gick utanför det snäva temperaturområdet under normala driftförhållanden.
 • Temperaturavkänningen med fiberoptik gav kontinuerlig övervakning av temperaturen längs rörets hela längd. Därigenom kunde heta punkter längs hela röret lokaliseras under smältningsprocessen och åtföljande tryckökning genererad av smältande svavel kunde undvikas.
 • Flera effektsteg av värmetillförsel och isolering i flera lager inte bara optimerade driftkostnaderna för varmhållning av den långa rörledningen utan bidrog också till kortare smältningstid.
 • Genom att ta totalt ansvar för värmeregleringssystemet garanterade nVent Thermal Management att projektet blev färdigställt i tid, på ett säkert sätt och till kundens belåtenhet.

Relaterade produkter

Connection and Protection