Varmhållning långa rör

Industriell varmhållning av långa ledningar krävs for att garantera att vätskor transporteras på ett kostnadseffektivt sätt över långa avstånd.

Typiska långa anläggningar med värmekabel inkluderar:

 • Transfer ledningar mellan processanläggningar, till lagringtankar, hamn, in- eller utlastning.
 • Frostkydd eller temperaturhållning på tankfarmer och kajer för havstransport
 • Förebyggande av kondensation och koagulation i filter, etc…

Utan varmhållning kan följande problem resultera i miljö och sakskador:

 • Vätskor blivit för viskösa
 • Gaser kondenserar
 • Vätskor fryser med rörskador som resultat

Svårigheten med långa rörvärmesystem beror på behovet av långa elektriska kretsar, vanligen med en enda matningspunkt.
I varmhållning av långa ledningar har flera utmaningar som:

 • Stora rördiametrar
 • Höjdförändringar längs linjen
 • Avlägsna lägen
 • Avsaknad av spänningsmatning längs ledningen

För förisolerade rör tillkommer ytterligare utmaningar:

 • Kanaldragning
 • Bristande isolering kring rörskarvarna
 • Dragning av långa kabellängder genom kanalerna
 • Svåråtkomliga anslutningssatser
Varmhållning av långa rörledningar – Ett komplett värmeregleringssystem

nVent Thermal Management erbjuder ett brett sortiment av lösningar för varmhållning av långa ledningar som ett komplett varmhållningssystem inkluderande val av lämplig värmekabel, reglersystem-teknologi och service på plats förutom nyckelfärdiga leveranser.

Värmekabelsystem
 • Värmekablar som håller temperaturen på flytande vätskor genom att ersätta värmeförlusten genom isoleringen på rör, kärl och tillhörande utrustning.
 • Regler- och övervakningslösningar - hjälper till att hålla temperaturen på vätskan genom ett varmhållet rör.
 • Komponenter och tillbehör – för att göra elektriska anslutningar och slutföra en komplett installation såsom ändavslutningar, glasfibertape och varningsetiketter.
Service
 • Ingenjörs- och konstruktionstjänster
 • Inköp och tillverkning
 • På plats service
 • Service efter installation

Vi kan leverera individuella komponenter, ge teknologisk service och design och kan till och med installera och underhålla hela systemet.

När våra värmekabelprodukter kombineras med vår service på plats, får du en integrerad lösning som är strategiskt planerad och utförd för ett optimalt värmesystem. Genom hantering och utförande av alla aspekter av heat trace systemets design och installation, skapar vi ett enda användargränssnitt till ditt projekt team.


Relaterade produkter

Connection and Protection