Tillförlitliga larm- och detekteringssystem för vattenläckage

För att förebygga vattenskador på infrastruktur och utrustning i serverrum och datacentraler krävs ett pålitligt och funktionellt system för detektering av vattenläckage. Våra system säkerställer att eventuella vattenläckor upptäcks i tid så att inte känslig utrustning riskerar att skadas.

Water-Leak-Detection-Commercial.jpg

Upptäck vattenläckage i tid

Kontorsbyggnader, hotell, muséer, serverrum, datahallar och kommersiella byggnader har alla sina egna unika funktioner, infrastrukturer och miljöer. Om man ska undvika vattenskador som uppstår på grund av läckande rörledningar krävs ett detekteringssystem som är tillförlitligt till 100 procent, varje timme på dygnet, året runt. Våra system är framtagna för att övervaka och larma för läckage i känsliga utrymmen.

Vårt nVent TRACETEK-system för detektering av vattenläckage är ett flexibelt modulsystem med flera utbytbara komponenter som kan konfigureras efter anläggningens behov och specifika användningsområde. Systemet larmar omgående vid detektering av vattenläckage och visar dessutom exakt var läckaget har uppstått.

Modulära komponenter för flexibel användning

TRACETEK-systemet för detektering av vattenläckage består av följande komponenter:

 • detekteringskablar och givare
  för omedelbar och precis detektering somanvänds under golvytor, droppskydd och rörledningar i tak. Systemet innehåller platta givare för sumpar eller fuktkänsliga ytor samt miniatyrgivare för mycket trånga utrymmen.
 • anslutningskablar
  ansluter detekterings- och givarkablar till övriga komponenter.
 • ändavslutning
  för avslut av detekteringskabeln.
 • Larm- och lokaliseringsmoduler
  sortiment av larmmodul utan lokaliseringsfunktion för övervakning av små ytor samt larm- och lokaliseringsmodul som kan övervaka en eller fler stora ytor.
 • tillbehör
  fästklämmor för enkel montering av detekteringskabeln
Lång erfarenhet av system som förebygger vattenläckage

Du kan alltid känna dig trygg när du använder våra produkter. Vi har utvecklat säkra och tillförlitliga kabel- och givarsystem för bränsleläckage i över 40 år. Vi ger dig självklart support hela vägen när du väljer att installera vårt TRACETEK-system. Support

 • rådgivning
 • projektering
 • dimensionering
 • snabba leveranser från centrallager

Tillförlitligt system för övervakning av läckage

Ett övervakningssystem för vattenläckor måste vara reaktionskänsligt, snabbt och kunna tala om var läckaget har uppstått så att du kan vidta åtgärder i god tid. Ett funktionellt system måste också kunna anpassas efter dina speciella installationsbehov.

Några av de äldsta läckagedetekteringskablarna har varit i kontinuerlig drift under mer än 25 år.

Nedan följer ett antal fördelar med vårt nVent TRACETEK-system

Lång livslängd

 • pålitliga produkter med hög kvalitet
  uppbyggda av högpresterande polymerer för optimal tillförlitlighet
 • flexibelt system
  modulenheter kan konfigureras för befintliga behov samt göras klara för framtida utbyggnader

Smarta och effektiva larm- och övervakningssystem

 • omedelbar och precis detektering
  kablar och givare detekterar omedelbart läckan och anger exakt var den har uppstått
 • hantering av inbördes oberoende detektering av flera läckor
  lokalt nätverkskopplade larm eller fjärrlarm inklusive diagnostik
 • tillval
  bränsledetekteringsgivare kan övervaka backup- och nödlägesgeneratorer med tillhörande dieseltankar, rörledningar och kopplingar, i enlighet med FM7745
 • grafisk vy
  visar platsen detekterat läckage, på en bakgrundsgrafik som du själv väljer, där en blinkande ikon visar exakt var läckan har upptäckts.

Användarvänligt system

 • central övervakning, flexibel utformning
  detekteringskablarna kan användas på ett eller flera våningsplan med central övervakning från de önskad plats; s ystemet klarar av att övervaka upp till 250 kretsar, oberoende av varandra
 • separata kommunikationssystem
  möjliggör fortsatt drift även vid eventuell skada på någon av detekteringskablarna
 • integrering med befintligt kommunikationsystem
  går att integrera med befintliga system för fastighetsautomation (BMS) med möjlighet att skicka larmmeddelanden via e-post och sms
 • automatiska åtgärder vid läckageupptäckt
  kan konfigureras till att ge signal om stänga av kritiska funktioner såsom pumpar och ventiler Metadata
nVent TRACETEK - detekteringssystem för vattenläckage

Vårt system för läckagedetektering består av ett brett urval av komponenter för att erhålla hög säkerhet, oavsett byggnads- och applikationstyp:

 • detekteringskablar
 • detekteringsgivare
 • larm- och lokaliseringsmoduler
Beprövad teknik med hög kvalitet

Ledande polymerer ger TRACETEK-kablarna ger en hög reaktionskänslighat och lång livslängd. Några av de äldsta läckagedetekteringskablarna har varit i kontinuerlig drift under mer än 25 år.

Kablar och givare för läckagedetektering
 • kabelgravar i t ex serverrum och datahallar
  TRACETEK 1000 är tillverkad av tåligt material som klarar tunga belastningar och slitage
 • rörledningar i tak samt droppskydd
  TRACETEK 1100-OHP har en unik konstruktion som ger mycket hög reaktionskänslighet för att ge snabba larm. Den är dessutom lämplig för att användas på platser där smutsiga, dammiga ytor eller vassa detaljer kan ställa till med problem.
 • tilläggsutrustning för detektering av bränsle
  TRACETEK TT5000 kabel och TRACETEK TT-FFS givare för bränsledetektering kan integreras i samma larm- övervakningssystem. Bränsletankar med dieselolja, rörledningar och kopplingar som tillhör nödlägesgeneratorer kan på så sätt övervakas av samma utrustning
Larm- och lokaliseringsmoduler för detektering av vattenläckage

Gränssnittsmodul för givare (SIM)

 • ger den spänning
  som behövs för att kabeln eller givarna ska fungera
 • övervakar analoga ström- och spänningsnivåer
  för att bestämma om och var en läcka har uppstått
 • behandlar mätningarna
  och skickar tillbaka dem till larm- och övervakningsmodulen för vidare åtgärder

Mångsidigt system

TRACETEKs kombination av analog och digital teknik ger konstruktören möjlighet att enkelt skräddarsy systemet för detektering av vattenläckage till större golvytor, flera nivåer och mindre, osammanhängande utrymmen och där: analog avkänning mäter spänning, ström och resistans

 • systemet konverterar de analoga signalerna till digitala värden
  som sedan överförs till larmpanelen

TRACETEK läckagedetektering kan, i likhet med alla SIM-system, enkelt integreras med befintliga system för fastighetsautomation (BMS)

 • Modbus och Johnson Controls Metasys-protokoll
 • möjliggör enkel konvertering till BACnet med Modbus/BACnet-omvandlare, vilken finns som tillbehör

Flera metoder för fjärrlarms-avisering

 • olika gränssnittsmöjligheter
  stort urval av standardprotokoll för branschen
 • optimal tillförlitlighet
  enkel användning, slitstark utformning
 • anpassad för alla miljöer
  universell matarspänning, godkänd för användning i farliga miljöer

Relaterade produkter

Connection and Protection