Tjältining

Tjälskjutning kan orsaka allvarliga problem för kryogena tankar. nVent Thermal Management erbjuder skydd mot tjälskjutning som kan skydda mot okontrollerad och oönskad tankhöjning orsakad av frost. Frost-Heave-Prevention-Industrial.jpg

Tjälskjutning kan hindras genom:

 • Termisk isolering runt tanken
 • Frostskydd av betongfundamentet runt tanken

nVent Thermal Management erbjuder ett antal lösningar för tjälskydd av lagringstankar med stor diameter av alla typer inklusive:

 • Tankar ovan jord
 • Tankar under jord
 • Tankar ovan jord med markfyllning till toppen
 • Alla tankar med grundisolering (vanligen cellplast) som stöder tanken.

nVent Thermal Management tar sig noggrant och professionellt an tjälskydd. Konstruktion av system för skydd mot tjälskjutning kräver noggrann analys av flera parametrar, inkluderande:

 • Tankvätskans temperatur
 • Värmesystemets karakteristik och avståndet mellan värmeelementen under tanken
 • Bottenisoleringens tjocklek och termiska ledningsförmåga
 • Projektets speciella krav

nVent Thermal Management konstruerar de mest optimala systemen för tjälskydd genom termosimulering och konsekvent användning av den mest optimala värmeteknologin.

21_FrostHeavePrevention_ind_thumbnail.jpg

Kompletta nyckelfärdiga system

nVent Thermal Management designar ett komplett nyckelfärdigt tankvärmningssystem baserat på genomgripande termisk analys med hjälp av:

 • Modernt designverktyg som mjukvaran SlabHeat™
 • 2D- och 3D-finita elementanalys(FEA)

Den tekniska designen är väsentlig för att få den ideala värmeeffekten för tankbottnen och för att förstärka frostskyddets pålitlighet och effektivitet. Konstruktioner kan optimeras för att minimera installationskostnad och driftkostnader.

nVent Thermal Management, våra system för tjälskydd:

 • Fastlägger den ideala värmeeffekten för tankbotten
 • Ökar tankens pålitlighet och effektivitet
 • Minimerar kostnader för installation och drift

Ett tjälskyddssystem inkluderar (projektberoende):

 • Bestämning av värmeförlust, värmetillförsel och effektbehov
 • Fastlägger förläggningsavstånd
 • Termiska profil baserade på finit elementanalys FEA
 • Elektriska och termiska parametrar
 • Tankspecifika konstruktionsritningar i detalj
 • Installationsinstruktioner för systemet

Våra värmesystem är godkända för användning i explosionsfarliga och ordinära miljöer.

Avancerad värmekabel teknologier från nVent Thermal Management hjälper till med tjälskydd för industrier som använder lagringstankar för flytande gas. Många detaljer ingår i installationen av korrekt värmekabel teknologi. Det är viktigt att överväga:

 • Förvaring
 • Teknologi
 • Plats
 • Krav på effektdistribution

nVent Thermal Management erbjuder:

Self-Regulating

 • Självreglerande
 • Parallellresistiv konstant effekt
 • Ferro-magnetiskt skin effectsystem (STS)

nVent Thermal Management lösningar:

 • Enbart material
 • Material och teknologi
 • Komplett nyckelfärdigt paket

nVent RAYCHEM FHP självreglerande teknologi

FHP familjen med självreglerande värmekablar är tillgänglig för alla tankstorlekar och konstruktioner eftersom de kan tillkapas och termineras på plats

FHP värmekablar är:

RaychemFHP-Thumbnail.jpg

 • Ovillkorligt T-klassade, förenklar design för användning i explosionsfarliga miljöer
 • Konstruerade för explosionsfarliga miljöer där även korroderande komponenter kan finnas

RAYCHEM® FHP kablar uppfyller kraven från de internationella och nationella standarderna och koderna


RAYCHEM FHPC Parallellresistiva konstanteffekt teknologi

RAYCHEM’s® parallellresistiva med konstant effekttäthet (parallell konstanteffekt) värmekablar finns för varje tankstorlek och typ av konstruktion. De har samma attribut och detaljer som FHP kablarna:

RaychemFHPC-Thumbnail.jpg

 • Ovillkorligt T-klassade, förenklar design för användning i explosionsfarliga miljöer
 • Konstruerade för explosionsfarliga miljöer där även korroderande komponenter kan finnas
 • RAYCHEM® FHP kablar uppfyller kraven från de internationella och nationella standarderna och koderna.

RAYCHEM Skin-Effect värmekabelteknologi

RAYCHEM STS system är ett specialkonstruerat värmereglersystem konfigurerat för att leverera värme för medellånga till långa rör inklusive värmning av tankfundament.


RAYCHEM STS systemet förklarat:

Raychem STS-Thumbnail.jpg

 • RAYCHEM STS system består av en temperaturtålig, elektriskt isolerad ledare inuti ett ferromagnetiskt värmerör.
 • Den isolerade ledaren är ansluten till värmeröret i den bortre ändavslutningen, och en spänningskälla med växelström ansluts mellan värmeröret och den isolerade ledaren vid matningsanslutningen.
 • Växelström flyter längs ledaren och kommer tillbaks på insidan av värmeröret.
 • STS systemet är elektriskt säkert och producerar värme i det ferro-magnetiska röret genom två välkända elektriska fenomen: Skineffekt och närhetseffekt.
 • Dessa fenomen orsakar att strömmen som flyter i värmeröret koncentreras till den inre ytan; strömkoncentrationen är så total där att det knappast finns mätbar ström på värmerörets yttre yta.
 • Värme genereras också på grund av resistansen i värmeröret och STS ledaren, och genom virvelströmmar och hysteres i värmeröret.

Avancerade styrsystem och effektdistributionssystem

Valet av rätt reglering och övervakning och effektdistributionssystem påverkas väsentligt av dina speciella behov av tjälskydd

Relaterade produkter

Visa mer
Connection and Protection